Fakulteto taryba

MUZIKOS FAKULTETO TARYBA

Tarybos pirmininkas: 
Prof. Dainius Puišys
Tel.: +370 687 33082
El. paštas: dainius.puisys@lmta.lt

Tarybos nariai:
– Prof. Artūras Anusauskas
– Prof. Irena Armonienė
– Prof. Rimantas Armonas
– Prof. Vaclovas Augustinas
– Prof. dr. Robertas Beinaris
– Doc. dr. Aistė Bružaitė
– Doc. dr. Laima Budzinauskienė
– Doc. dr. Laimutė Jakavonytė
– Prof. Jurgis Karnavičius
– Lekt. Leonas Kižla
– Prof. Asta Krikščiūnaitė
– Prof. dr. Ramunė Kryžauskienė
– Prof. dr. Rūta Lipinaitytė
– Prof. habil. dr. Leonidas Melnikas
– Prof. Aušra Motuzienė
– Doc. Dainius Pavilionis
– Prof. Deividas Staponkus
– Doc. Raimondas Sviackevičius
– Doc. Gintautas Venislovas
– Doc. dr. Audra Versekėnaitė
– Prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė
– Koncertmeisterė asistentė Tatjana Skorienė
– Studentė Gabrielė Bilevičiūtė