Dėstytojai

Vaclovas Augustinas katedros vedėjas, profesorius
Stefano Gervasoni profesorius
Ričardas Kabelis profesorius, dr.
Rytis Mažulis profesorius
Mindaugas Urbaitis profesorius
Marius Baranauskas docentas
Justė Gintvilė Janulytė docentė
Raminta Šerkšnytė docentė
Mārtiņš Viļums docentas, dr.
Jonas Jurkūnas lektorius, dr.
Mantautas Krukauskas lektorius
Mykolas Natalevičius lektorius, dr.
Julius Aglinskas asistentas