Dėstytojai

Irena Uss-Armonienė katedros vedėja, profesorė
Audronė Kisieliūtė profesorė
Nijolė Ralytė profesorė
Indrė Baikštytė docentė, dr.
Irena Markauskienė docentė
Eglė Perkumaitė Vikšraitienė docentė
Eglė Kižytė-Ramonienė lektorė, dr.
Jonė Punytė lektorė