Dėstytojai

Aistė Bružaitė katedros vedėja, docentė, dr.
Lina Naikelienė profesorė
Egidijus Ališauskas docentas
Jolanta Babaliauskienė docentė
Aušrelė Juškevičienė docentė
Kastytis Mikiška docentas
Kęstutis Lipeika lektorius
Regina Marozienė lektorė, dr.