Dėstytojai

Laima Budzinauskienė katedros vedėja, docentė, dr.
Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė profesorė, dr.
Mindaugas Urbaitis profesorius
Viktoras Gerulaitis docentas
Zita Kelmickaitė docentė
Vytautė Markeliūnienė docentė, dr.
Lina Navickaitė-Martinelli docentė, dr.
Ramūnas Motiekaitis docentas, dr.
Jonas Vilimas docentas, dr.
Judita Žukienė docentė, dr.
Junija Galejeva lektorė
Rasa Murauskaitė asistentė