Dėstytojai

Rūta Lipinaitytė katedros vedėja, profesorė, dr.
Ingrida Armonaitė-Galinienė profesorė
Rimantas Armonas profesorius
Jurgis Dvarionas profesorius, dr.
Undinė Jagėlaitė-Lipinaitienė profesorė
Rusnė Mataitytė profesorė
Isabelle Perin profesorė
Petras Radzevičius profesorius
Jonas Tankevičius profesorius
Donatas Bagurskas docentas
Gediminas Dačinskas docentas
Edmundas Kulikauskas docentas
Joana Daunytė lektorė
Jurgis Juozapaitis lektorius, dr.
Dalia Kuznecovaitė lektorė
Dainius Puodžiukas lektorius
Daiva Šlyžienė lektorė
Eugenijus Urbonas lektorius
Almina Statkuvienė studentų praktinio mokymo specialistė