Dėstytojai

Leonidas Melnikas Katedros vedėjas, profesorius, habil. dr.
Virginija Survilaitė profesorė
Jarūnė Barkauskaitė docentė
Gediminas Kviklys docentas
Renata Marcinkutė Lesieur docentė
Vidmantas Šimkūnas docentas, dr.
Balys Vaitkus docentas, dr.
Girėnas Povilionis lektorius, dr.
Karolina Juodelytė asistentė
Dovydas Grigaliūnas specialistas praktiniam mokymui