Dėstytojai

Andrius Katinas katedros vedėjas, lektorius
Petras Skirmantas profesorius
Vytis Jankauskas docentas
Aira Naginevičiūtė Adomaitienė docentė
Jolanta Vymerytė docentė
Giedrė Jankauskienė lektorė
Rūta Kudžmaitė-Daraškevičienė lektorė
Goda Laurinavičiūtė lektorė
Lina Puodžiukaitė lektorė
Danguolė Venslavičė asistentė
Sigita Juraškaitė studentų praktinio mokymo specialistė
Arūnas Staškus vyr. koncertmeisteris
Vladas Dieninis koncertmeisteris