Mokslinė konferencija „Garsas ir vaizdas mene: estetinės tendencijos ir socialiniai iššūkiai“. 2018 m. vasario 27 d. LMTA