Išorinis kokybės užtikrinimas

Išorinį – institucinį ir studijų programų – kokybės vertinimą ir akreditavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas.

 

Išorinio studijų vertinimo tikslai:

1) įvertinti studijų kokybę;

2) užtikrinti nuolatinį studijų programų tobulinimą;

3) plėtoti studijų kokybės užtikrinimo kultūrą;

4) informuoti akademinę bendruomenę ir visuomenę apie studijų kokybę.

 

Išorinio institucinio vertinimo tikslai:

1) remiantis išorinio vertinimo išvadomis, nustatyti aukštosios mokyklos veiklos kokybę;

2) sukurti prielaidas aukštosios mokyklos veiklai gerinti;

3) skatinti aukštosios mokyklos veiklos kokybės kultūrą;

4) informuoti steigėjus, juridinio asmens dalyvius, akademinę bendruomenę ir visuomenę apie aukštosios mokyklos veiklos kokybę.