LMTA Karjeros ir kompetencijų centro vyresnysis specialistas (1 etatas)

LMTA Karjeros ir kompetencijų centro vyresnysis specialistas (1 etatas)

2019 - 05 - 29

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau – LMTA) Karjeros ir kompetencijų centras ieško vyresniojo specialisto (1 etatas), kuris atliktų darbus, susijusius su studentų ir absolventų karjeros valdymo paslaugomis ir jų plėtra.

Funkcijos:

 • analizuoja studentų ir absolventų poreikio karjeros valdymo gebėjimų ugdymo srityje;
 • organizuoja ir koordinuoja šiuos poreikius atitinkančias karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, karjeros vertinimo ir ugdymo karjerai paslaugas studentams ir absolventams;
 • organizuoja studentų praktiką remiantis Akademijoje nustatyta tvarka;
 • koordinuoja kompetencijų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais procedūrą;
 • planuoja ir organizuoja informacinius, metodinius mokymo renginius;
 • administruoja ir prižiūri studentų, absolventų bei darbdavių duomenų bazę;
 • kuria ir įgyvendina karjeros veiklų viešinimo strategiją, rūpinasi karjeros bibliotekos aktualumu ir atnaujinimu;
 • organizuoja studentų ir absolventų karjeros stebėseną;
 • atlieka situacijos tyrimus ir apklausas karjeros klausimais;
 • vykdo kitus organizacinius darbus, teikia pagalbą Centro darbuotojams.

Reikalavimai kandidatui:

 • turėti aukštąjį išsilavinimą arba karjeros renginių programų sudarymo, koordinavimo patirtį;
 • turėti darbo su informacijos šaltiniais patirtį;
 • mokėti rengti informatyvias prezentacijas, žinoti rinkodaros, viešųjų ryšių, multimedijų, televizijos, radijo, spaudos principus ir specifiką;
 • turėti telekomunikacijų ir tradicinio verslo komunikacijos pagrindus;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • mokėti užsienio (anglų) kalbą;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • gebėti greitai įsisavinti naują informaciją;
 • prisidėti prie naujų projektų ir/ar socialinių iniciatyvų įgyvendinimo;
 • būti pareigingu, savarankišku, gebėti bendrauti ir dirbti komandoje bei spręsti problemas.

Privalumai:

 • interaktyvių priemonių ir vizualizavimo darbų kūrimo patirtis;
 • domėjimasis kino, teatro ir muzikos naujienomis ir įvykiais;
 • dalyvavimas projektinėje veikloje;
 • kitų užsienio kalbų žinios.

Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką su nuoroda „Karjeros specialisto darbas“ siųskite iki 2019 m. birželio  14 d. el. paštu: personalas@lmta.lt

Kandidatuodami sutinkate, kad mes tvarkytų Jūsų asmens duomenis bei Jūsų duomenys būtų saugomi mūsų duomenų bazėje 1 metus. Jūsų pateikta informacija bus laikoma konfidencialia. Turite teisę bet kada atšaukti sutikimą, keisti ar prašyti ištrinti savo pateiktus duomenis.

Dėkojame visiems susidomėjusiems. Apie atrankos rezultatus informuosime tik į pokalbį pakviestus kandidatus.