LMTA skelbia konkursą Muzikos fakultete dėstytojų pareigoms eiti

LMTA skelbia konkursą Muzikos fakultete dėstytojų pareigoms eiti

2019 - 01 - 30

LMTA skelbia konkursą Muzikos fakultete dėstytojų pareigoms eiti

 

Padalinys

Konkursų pareigos

Numatomi dėstyti dalykai / veiklos sritys

Dainavimo katedroje

1 docento

Kamerinis dainavimas.

Dainavimo katedros operos studijoje

1 docento

Operos studijos dirigentas.

Dirigavimo katedroje

1 lektoriaus

Simfoninis orkestras; papildomas dirigavimas.

Džiazo katedroje

1 profesoriaus

 

 

2 lektorių

Džiazo fortepijonas; improvizacija; papildomas instrumentas (fortepijonas).

Džiazo mokymo metodika; pedagoginė praktika.

Džiazo harmonija; pedagoginis repertuaras (džiazas); aranžuotė;  papildomas instrumentas (fortepijonas).

Kamerinio ansamblio katedroje

2 docentų

Kamerinis ansamblis.

Kompozicijos katedroje

 

1 docento

Kompozicija: kūryba.

Muzikos teorijos katedroje

1 profesoriaus

 

Romantizmo harmonija ir muzikos forma (analizė); muzikos kalba; kurso darbas; tiriamasis darbas.

 

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedroje

3 docentų

 

 

 

 

 

 

3 lektorių

 

Fagotas, medinių pučiamųjų kvintetas.

 

Klarnetas; lygių balsų ir medinių pučiamųjų kvintetas.

 

Specializacijos instrumentas (trombonas); varinių pučiamųjų ansamblis.

 

Fleita; giminingas instrumentas; orkestro partijos.

 

Lygių balsų ansamblis.

 

Mušamieji instrumentai; mušamųjų ansamblis.

 

 

 

Kandidatai iki 2019 m. kovo 25 d. LMTA Personalo skyriui turėtų pateikti:

 

 – prašymą leisti dalyvauti konkurse;

– pedagoginės, mokslinės ir / ar meninės, metodinės ir kitos veiklos aprašus ir darbų sąrašus;

– kvalifikacinio magistro laipsnio arba jam prilyginto aukštojo universitetinio išsilavinimo diplomą, mokslo laipsnio diplomą, pedagoginio vardo atestatą.

 

 

Tel.: (8-5) 261 78 39

El. paštas: personalas@lmta.lt

Adresas: Gedimino pr. 42, LT-01110, Vilnius