LMTA skelbia konkursą Teatro ir kino fakultete dėstytojų pareigoms eiti

LMTA skelbia konkursą Teatro ir kino fakultete dėstytojų pareigoms eiti

2019 - 10 - 31

Kino ir televizijos katedra

 • 1 profesorius: Filmo garso analizė; kino muzika; baigiamasis kūrybinis projektas; komponavimas teatrui ir kinui; kūrybinis projektas.
 • 1 profesorius: Dokumentinis filmas; kūrybinis projektas; filmų praktikumai; kūrybinis projektas.

Meno istorijos ir teorijos katedra

 • 1 docentas: Dramaturgijos istorija; kūrybinis rašymas.

Vaidybos ir režisūros katedra

 • 1 profesorius: Vaidyba; režisūra; vadovavimas magistrantų ir doktorantų meno tyrimų darbams.
 • 1 docentas: Akcentologija, scenos kalba.
 • 1 docentas: Solinis dainavimas; mikrofoninis dainavimas; ansamblinis dainavimas.
 • 1 docentas: Solinis dainavimas; mikrofoninis dainavimas; balso ir kūno koordinavimas.
 • 1 docentas: Sceninė kalba.
 • 1 docentas: Sceninė kalba.
 • 1 docentas: Vaidyba; režisūra; aktorius šiuolaikinio teatro formose.

Meno vadybos skyrius

 • 1 lektorius: Atlikėjų meno vadyba; meno rinkodara ir auditorijos plėtros strategijos; vadovavimas baigiamiesiems bakalaurantų ir magistrantų teoriniams ir praktiniams darbams.
 • 1 lektorius: Lyderystė ir antreprenerystė; atlikėjų meno vadyba; meno antreprenerystė; meno rinkodara ir auditorijos plėtros strategijos; lyderystė ir strateginis valdymas; vadovavimas baigiamiesiems bakalaurantų ir magistrantų teoriniams ir praktiniams darbams.

Kandidatai iki 2019 m. gruodžio 19 d. LMTA Personalo skyriui turėtų pateikti: 

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • pedagoginės, mokslinės ir / ar meninės, metodinės ir kitos veiklos aprašus ir darbų sąrašą; 
 • kvalifikacinio magistro laipsnio arba jam prilyginto aukštojo universitetinio išsilavinimo diplomą, mokslo laipsnio diplomą, pedagoginio vardo atestatą.

 

Tel.: (8-5) 261 78 39 
El. paštas: personalas@lmta.lt 
Adresas: Gedimino pr. 42, LT-01110, Vilnius