Personalo skyriaus specialistas (1 etatas)

Personalo skyriaus specialistas (1 etatas)

2019 - 10 - 28

Pagrindinės funkcijos:

 • rengti personalo administravimo dokumentus laikantis LR Darbo kodekso ir kitų teisės aktų reikalavimų;
 • administruoti personalo apskaitos programą, Pedagogų registrą;
 • rengti ir teikti įvairias personalo ataskaitas;
 • dalyvauti įgyvendinant kitus personalo projektus.

Reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnė kaip 1 metų administracinio darbo patirties personalo srityje;
 • žinoti darbo santykius reglamentuojančių teisės aktus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Word, MS Excel) ir kt.
 • būti atsakingam, pareigingam, kruopščiam, gebėti bendrauti ir dirbti komandoje.

Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Personalo skyriaus specialistas“ prašome siųsti LMTA Personalo skyriui el. paštus janina.labutiene@lmta.lt iki 2019 m. lapkričio 29 d. 

Tel. pasiteirauti: (8-5) 261 78 39. 

Siūlomas atlyginimas –  1128 EUR neatskaičius mokesčių.

Kandidatuodami sutinkate, kad mes tvarkytų Jūsų asmens duomenis bei Jūsų duomenys būtų saugomi mūsų duomenų bazėje 3 mėnesius. Jūsų pateikta informacija bus laikoma konfidencialia. Turite teisę bet kada atšaukti sutikimą, keisti ar prašyti ištrinti savo pateiktus duomenis.

Dėkojame visiems susidomėjusiems. Apie atrankos rezultatus informuosime tik į pokalbį pakviestus kandidatus.