Vyresnysis buhalteris. Terminuotas darbas (1–1,5 metų laikotarpiui)

Vyresnysis buhalteris. Terminuotas darbas (1–1,5 metų laikotarpiui)

2019 - 03 - 07

Lietuvos muzikos ir teatro akademija terminuotam darbui  (1–1,5 metų laikotarpiui) ieško vyresniojo buhalterio.

I. Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai

 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę, finansinę ir mokestinę apskaitą.
 • Turėti aukštąjį ekonominį, finansinį ar apskaitos studijų krypties universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimo.
 • Pageidautina buhalterinio darbo patirtis ne mažiau kaip 1-2 metai.
 • Labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiais.
 • Anglų kalbos žinios.
 • Analitinis mąstymas, atsakingumas, sąžiningumas, gebėjimas priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę.

II. Pagrindinės darbo funkcijos

 • Registruoja trumpalaikių projektų ir atskirų finansavimo programų gautą finansavimą buhalterinės apskaitos programoje Stekas.
 • Registruoja trumpalaikių projektų ir atskirų finansavimo programų pirkimo dokumentus (PVM sąskaitas-faktūras, sąskaitas faktūras, avanso apyskaitas), autorines ir intelektinių paslaugų sutartis buhalterinės apskaitos programoje Stekas.
 • Perduoda trumpalaikių projektų ir atskirų finansavimo programų pirkimo dokumentus (PVM sąskaitas-faktūras, sąskaitas faktūras, avanso apyskaitas), autorines ir intelektinių paslaugų sutartis apmokėjimui per banką atsakingam darbuotojui už banko operacijas.
 • Registruoja apskaitoje trumpalaikių projektų ir atskirų finansavimo programų pirkimo dokumentų (PVM sąskaitas-faktūras, sąskaitas faktūras, avanso apyskaitas), autorinių ir intelektinių paslaugų sutarčių apmokėjimus.
 • Seka trumpalaikių projektų ir atskirų finansavimo programų sąmatos įvykdymą, kad nebūtų viršytas skirtas finansavimas ir skirtos lėšos naudojamos tiesiogiai pagal paskirtį.
 • Ruošia trumpalaikių projektų ir atskirų finansavimo programų įvykdymo ataskaitas atskaitingoms institucijoms savo kompetencijų ribose.
 • Vykdo įsigytų atsargų (leidinių) pirkimo apskaitą.
 • Vyr. buhalterio pavedimu vykdo kitus su Akademijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

III. Siūlome

 • Galimybę realizuoti savo žinias ir sugebėjimus, bei ugdyti asmenines kompetencijas.
 • Visas socialines garantijas
 • Galimybę tobulėti.
 • Galimybę gauti papildomą atlygį už projektų apskaitos vedimą, jei numatyta projektų sąmątoje.

IV. Informacija apie darbą

 • Vieta: Vilnius.
 • Priėmimo data: 2019 m. balandžio 1 d.
 • Darbo pobūdis: pilna darbo diena.

Gyvenimo aprašymą prašome siųsti LMTA Personalo skyriui el. paštus personalas@lmta.lt iki 2019 m. kovo 20 d. 

Tel. pasiteirauti: (8-5) 261 78 39. 

Kandidatuodami sutinkate, kad mes tvarkytų Jūsų asmens duomenis bei Jūsų duomenys būtų saugomi mūsų duomenų bazėje 1 metus. Jūsų pateikta informacija bus laikoma konfidencialia. Turite teisę bet kada atšaukti sutikimą, keisti ar prašyti ištrinti savo pateiktus duomenis.

Dėkojame visiems susidomėjusiems. Apie atrankos rezultatus informuosime tik į pokalbį pakviestus kandidatus.