Klaipėdos fakulteto Teatro katedroje – projektas „Atviras teatras 24“

Spalio 4-5 dienomis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultete vyko respublikinis kultūrinės edukacijos – teatrinio veiksmo projektas „Atviras teatras 24“. Šį tęstinį projektą, iš dalies finansuojamą Lietuvos kultūros tarybos, rengia Klaipėdos fakulteto Teatro katedra ir Plungės kultūros centras. Šiemet projekto veiklose dalyvavo 50 jaunų žmonių iš Plungės, Molėtų, Šiaulių, Jurbarko, Ignalinos, Pasvalio, Mažeikių ir Radviliškio. Projekto vadovas – KF Teatro katedros dėstytojas doc. Romas Matulis, projekto koordinatorė – KF Teatro katedros vedėja doc. dr. Danutė Vaigauskaitė.

Unikalus projektas „Atviras teatras 24“ – tai ne tik puiki galimybė regiono švietimo įstaigų baigiamųjų klasių jaunimui artimiau susipažinti su teatro meno akademinėmis studijomis, naujausiomis teatro metodikomis, bet ir regionuose gyvenantiems jauniems žmonėms mokytis iš patyrusių, aukštos kvalifikacijos teatro pedagogikos meistrų, kartu kurti su profesionaliais aktoriais ir režisieriais. Tokiu būdu jaunimas turi puikias galimybes plėtoti savo kūrybiškumą, artimiau susipažinti su profesionaliojo meno kūrimu, užpildyti savo laisvalaikį profesionaliai konstruojamu meniniu ugdymu ir tapti aktyviu, gebančiu atsirinkti meno vartotoju.  

Visi projekto dalyviai, besidomintys teatro menu, interaktyvvių veiklų pagalba buvo supažindinti su aktoriaus ir režisieriaus profesija, pasirengimo jai ypatybėmis ir studentiško gyvenimo savitumais. Projekto metu dalyviai net dvejoms dienoms „pasinėrė“ į tikrą teatro meno studentišką gyvenimą: dalyvavo vaidybos, scenos judesio, scenos kalbos, ritmikos paskaitose, pokalbiuose, diskusijose, teatrinių improvizacijų ir kūrybinių darbų pristatymo vakare, bendravo su dėstytojais, katedros studentais ir, žinoma, šėlo tikrame studentiškame vakarėlyje. Dviejų dienų projektas baigėsi kūrybinių darbų viešu pristatymu ir refleksija fakulteto mokomajame teatre. Jaunimas, padedamas katedros dėstytojų, sukūrė net 9 baigiamuosius darbus, kurių metu pademonstravo projekto metu įgytas teatro meno žinias.

Klaipėdos fakulteto Teatro katedros bendruomenė šio respublikinio kultūrinės edukacijos projekto dėka palaiko nuolatinį ryšį su regiono jaunimu, kultūros įstaigomis, regione veikiančiomis jaunimo teatrinėmis grupėmis ir padeda užtikrinti jų kūrybiškumo didinimą, sužino jų poreikius ir lūkesčius. Šio projekto veiklos padeda iš dalies spręsti ypač aktualią jaunų žmonių problemą, kaip tikslingai pasirinkti studijas ir kaip sėkmingai projektuoti savo ateities karjerą. Todėl kultūrinės edukacijos – teatrinio veiksmo projektas „Atviras teatras 24“ yra realus žingsnis link smalsaus ir motyvuoto būsimo teatrinių studijų studento, puikiai suvokiančio savo ateities karjeros viziją, ar tiesiog jauno, kūrybingo, kultūriškai išprususio kultūros ir meno vartotojo.

LMTA Klaipėdos fakulteto informacija
2019 10 07