Konkursinis balas

2019 m. priėmimas į pirmosios pakopos studijas

Konkursinio balo sandara 

Studijų kryptis Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Pastabos
Pedagogika* Stojamasis egzaminas 0,7 Vietoje šio egzamino įskaitomas ir atitinkamos meno studijų krypties stojamasis egzaminas.
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,1  
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2  
Kinas Stojamasis egzaminas 1,0  
Muzika Įskaičiuojamas muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas, kuriam taikomas svertinis koeficientas 0,15.
Šokis  
Teatras  

* stojantiesiems į šią pedagogikos krypties programą, kurią baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, privalomas motyvacijos įvertinimas.

Konkursinio balo sudarymo principai ir kiti kriterijai

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai pagal studijų programas