LMTA dėstytojai dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Krokuvoje

2019 m. lapkričio 5–6 d. Krokuvos muzikos akademijoje vyko Tarptautinė mokslinė konferencija Music in the context of poetry and teaching of John Paul II, kurioje dalyvavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojai doc. dr. Danutė Kalavinskaitė ir asist. dr. Linas Balandis.

Muzikos teorijos katedros docentė dr. Danutė Kalavinskaitė skaitė pranešimą Lithuanian Sacred Music in the Upheavals of the 20th Century and today („Lietuvių religinė muzika XX a. pervartose ir šiandien“), o Choro dirigavimo katedros asistentas dr. Linas Balandis – pranešimą Celebrated Masses in Lithuania by Pope John Paul II and Pope Francis (Aspects of Music) („Popiežiaus Jono Pauliaus II ir Popiežiaus Pranciškaus švęstos Mišios Lietuvoje (Muzikinis aspektas“). 

LMTA informacija 
2019 11 07