Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Dramos režisūra

Studijų programos tikslas: Dramos režisūros magistro studijų programa skirta rengti kvalifikuotus režisierius: žinančius originalių meno projektų kūrimo būdus; kolektyvinio darbo organizavimo ypatumus; analitinio – tiriamojo darbo procesus;  mokančius dirbti atsakingai ir planingai; taikyti sukauptą žinių sistemą įvairių profesijų atstovų komandoje; spręsti teorines praktines profesinės veiklos problemas; galinčius kurti ir įgyvendinti originalius meno projektus; organizuoti ir vykdyti įvairiapusę teatrinę veiklą; diegti naujoves praktinėje veikloje. 

Studijų programos skiriamieji bruožai: Tai vienintelė tokio pobūdžio programa Lietuvoje. 

VALSTYBINIS KODAS: 6211PX032

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS: Menų magistras

STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ: Menai

SPECIALIZACIJOS: Režisūra, Vaidyba

STUDIJŲ TRUKMĖ: Nuolatinės studijos, 2 metai

PROGRAMOS APIMTIS KREDITAIS: 120

AKREDITUOTA IKI: 2019-08-31

FAKULTETAS: Klaipėdos fakultetas

PROGRAMOS KOMITETAS: informacija ruošiama

STUDIJŲ PROGRAMŲ PLANAI: informacija ruošiama

Studijų rezultatai:

Žinios, jų taikymas: 
1. Žino naujausias kultūros kaitos tendencijas, meno projektų kūrimo būdus. 
2. Išmano kolektyvinio darbo organizavimo ypatumus. 
3. Žino analitinio – tiriamojo darbo metodus. 

Gebėjimai atlikti tyrimus: 
1. Moka analizuoti ir vertinti teatrinės kultūros reiškinius, dirbti nuosekliai, atsakingai, planingai, 
2. Moka išsikelti ir spręsti aktualias kūrybines problemas įvairių profesijų atstovų komandoje. 
3.Moka įžvelgti kultūrinius – teatrinius pokyčius, spręsti teorines – praktines profesinės veiklos problemas. 

Specialieji gebėjimai: 
1.Geba atrasti, kaupti, sisteminti naują informaciją eksperimentinėje teatrinėje veikloje. 
2. Geba inicijuoti ir vykdyti eksperimentinius meno projektus. 
3. Geba atlikti kvalifikuotą meno projektų ekspertizę. 

Socialiniai gebėjimai: 
1. Geba naudoti informacines technologijas ruošiant ir pateikiant informaciją. 
2. Geba taisyklingai, įtaigiai, profesionaliai bendrauti, perteikti žinias kolegoms, mokslo bendruomenės atstovams, plačios visuomenės nariams. 
3. Geba burti kūrėjų ir vykdytojų komandas bei joms vadovauti. 

Asmeniniai gebėjimai: 
1. Geba savarankiškai dirbti, generuoti ir realizuoti idėjas. 
2. Geba planuoti ir sistemingai tobulinti savo profesinę kompetenciją. 
3. Geba kūrybingai planuoti savo ir komandos darbą, pristatyti projektą visuomenei. 

Profesinės veiklos galimybės: Baigę Dramos režisūros studijų programą absolventai gali dirbti režisieriais, rengti ir vykdyti įvairius nacionalinius ir tarptautinius meno projektus, dirbti ekspertinį darbą kultūros ir meno įstaigose; dirbti pedagoginį darbą aukštojoje mokykloje. 
Tolesnių studijų galimybės: Magistro studijas baigę absolventai gali toliau studijuoti meno studijų srities doktorantūroje.