Meno doktorantūra

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vykdo fundamentinius meno ir taikomuosius tyrimus (LMTA tyrimų kryptys). LMTA rengia Muzikos bei Teatro ir kino krypčių meno daktarus.