Apginti meno projektai

Linas Balandis (choro dirigavimas, 2018). Choras katalikų bažnyčios liturgijoje

Sigitas Mickis (kompozicija, 2018). Kūrybingumo fenomeno projekcija muzikinėje kompozicijoje

Rūta Vosyliūtė (dainavimas, 2018). Fiksuoto ir nefiksuoto muzikinio teksto santykis italų baroko vokalinėje muzikoje:teorija ir atlikimo praktika

Vytautas Giedraitis (pučiamieji instrumentai, 2018). Prancūzų klarneto mokyklos recepcija ir įtaka šiuolaikinei pučiamųjų instrumentų kultūrai Lietuvoje

Robertas Beinaris (obojus, licenziatas, 2014). Garsinės-technologinės obojaus galimybės ir šiuolaikinės raiškos naujovės

Eglė Kižytė-Ramonienė (koncertmeisteris, 2014). Komiškumo raiška XX a. antros pusės vokaliniuose cikluose

Gabrielė Kondrotaitė (fortepijonas, 2014). F. Chopinas ir M. K. Čiurlionio ankstyvoji kūryba fortepijonui: kūrybinės paralelės, sąšaukos ir įtaka

Jūratė Landsbergytė-Becher (vargonai, 2014). Archetipo Savastis raiška naujoje lietuvių vargonų muzikoje

Gabija Rimkutė (fortepijonas, 2014 ). Sakralumas kūryboje fortepijonui: ženklai ir interpretacija

Saulė Šerytė (dainavimas, 2014). Italų ir prancūzų baroko vokalinės muzikos ornamentika: istorinių šaltinių lyginamoji analizė

Indrė Baikštytė (koncertmeisteris, licenciatas, 2015). Pianisto-akompaniatoriaus vaidmuo solisto meninėje veikloje: fiziologiniai ir psichologiniai aspektai

Jurgis Juozapaitis (altas, 2015). Lietuvos alto menas: pedagogika ir kūryba

Mykolas Natalevičius (kompozicija, 2015). Drone muzikos komponavimo principai

Žilvinas Smalys (fogotas, ginta eksternu 2015). Buffet versus Heckel: dviejų fagoto sistemų sąveikos ir konfrontacijos

Balys Vaitkus (klavesinas, 2015). Dinamikos fenomenas baroko muzikoje klavesinui

Andrius Maslenkovas (kompozicija, 2016). Struktūriniai ir ikistruktūriniai sonorinės muzikos muzikos komponavimo aspektai

Egidijus Kaveckas (choro dirigavimas, 2016). Lietuvos chorinio dirigavimo mokyklos: identikacijos, sąveikos ir modernėjimas

Jonas Jurkūnas (kompozicija, 2017). Apie akusmatiškumą: neregimo garso apraiškos XX-XXI a. muzikos komponavimo kontekstuose

Virginija Levickienė (fortepijonas, 2017). M. K. Čiurlionio variacijų Sefaa Esec ir Besacas eskizai: redagavimo teorija ir praktika

Motiejus Bazaras (fortepijonas, 2017). Neakademinės muzikos atlikimo praktikų taikymas pianisto lavinime

Paulė Gudinaitė (koncertmeisteris, 2017). Soneto interpretacija XX a. kamerinėje vokalinėje muzikoje: žodis-garsas, partitūra- atlikimas

Eglė Juciūtė (fleita, 2017). XVIII–XXI a. fleitos vibrato: kontekstai ir interpretacijos

Aistė Bružaitė (kanklės, 2017). XX a. pab.–XXI a. pr. koncertinių kanklių repertuaro pokyčiai ir šiuolaikinės atlikimo tendencijos

Rita Mačiliūnaitė-Dočkuvienė (kompozicija, 2017). Muzikinės naracijos komponavimo būdai postdraminiame teatre