7-asis Juozo Naujalio vargonininkų konkursas

7-asis Juozo Naujalio vargonininkų konkursas 
2019 m. gegužės 1–4 d.
Vilnius / Kaunas, Lietuva 


Konkurso nuostatai

I. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
7-ąjį Juozo Naujalio vargonininkų konkursą rengia Lietuvos muzikos ir teatro akademija 2019 m. gegužės 1–4 d. Vilniuje ir Kaune. Konkurso dalyviai varžosi 2-se kategorijose: pirmoji kategorija skirta akademiniam jaunimui, gimusiam iki 1999 m. gegužės 1 d.; antroji konkurso kategorija skirta moksleiviams ir studentams, gimusiems 1999 m. gegužės 1 d. ir vėliau. 

II. REGISTRACIJA 
Pageidaujantieji dalyvauti konkurse iki 2019 m. balandžio 1 d. registruojasi el. paštu competitions@lmta.lt, pateikdami užpildytą dalyvio anketą, gyvenimo aprašymą (CV), nuotrauką.

III. DALYVIŲ ATRANKA
Konkurso dalyvių paraiškos priimamos iki 2019 m. balandžio 1 d. Konkurso organizatoriai iki 2019 m. balandžio 5 d. 17:00 val. informuoja kandidatus apie savo sprendimą, patvirtindami/nepatvirtindami kvietimą dalyvauti konkurse el. paštu. Konkurso dalyvių pavardės yra viešai skelbiamos LMTA tinklalapio www.lmta.lt konkurso paskyroje. 

III. DALYVIO MOKESTIS 
Dalyvio mokestis yra 10 Eur (moka tik atrinkti konkurso dalyviai). Konkurso dalyviai, sumokėję registracijos mokestį, iki 2019 m. balandžio 12 d. turi atsiųsti pavedimo kopiją el. paštu competitions@lmta.lt. Į konkursą neatvykusiems dalyviams sumokėtas mokestis nėra grąžinamas.

Rekvizitai pavedimui atlikti:
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Gedimino pr. 42, Vilnius LT-01110
Įmonės kodas 111950624
A/S LT14 7300 0100 0245 5553

Mokėjimo paskirtyje nurodykite: „Vardenis Pavardenis. 7-ojo J. Naujalio vargonininkų konkurso dalyvio mokestis“. Dalyvio mokestį taip pat galima sumokėti LMTA kasoje (LMTA Centriniai rūmai, Gedimino pr. 42, Vilnius, 115 kab.) I – IV  8–17 val.; V – 8–16 val.

IV. KONKURSO DALYVIŲ APGYVENDINIMO, MAITINIMO IR KELIONĖS ORGANIZAVIMAS 
Konkurso dalyviai kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas sumoka patys. Konkurso organizatoriai gali rekomenduoti dalyviams įvairias apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas. 

V. KONKURSO PREMIJOS IR SPECIALŪS PRIZAI 
7-ojo Juozo Naujalio vargonininkų konkurso laureatai apdovanojami laureato diplomais ir piniginėmis premijomis:

I kategorijos laureatų diplomai ir piniginės premijos:
I premija – 500 Eur
II premija – 400 Eur
III premija – 300 Eur
Diplomas – 100 Eur
Už geriausią Juozo Naujalio kūrinio interpretaciją – 100 Eur

II kategorijos laureatų diplomai ir piniginės premijos:
I premija – 300 Eur
II premija – 200 Eur
III premija – 150 Eur
Diplomas – 50 Eur
Už geriausią Juozo Naujalio kūrinio interpretaciją – 100 Eur

Konkurso dalyviai gali būti apdovanoti papildomais konkurso rėmėjų ir partnerių prizais.

VII. KONKURSO KOMISIJA
Konkurso dalyvius vertina tarptautinė komisija.

VIII. KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Pagrindiniai konkurso dalyvių vertinimo kriterijai: vargonavimo technikos įgūdžiai, programos sudėtingumas, stiliaus ir kūrinio formos pojūtis, kūrinių interpretacijos išskirtinumas, muzikalumas, meninė įtaiga. 

IX. KONKURSO ERDVĖS 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Juozo Karoso, Vargonų salės, vargonų auditorijos (seminaras, meistriškumo kursai, repeticijos).
Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika (I kategorijos konkurso dalyvių perklausos, laureatų koncertas, repeticijos, „Atvirų vargonų diena“).
Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia (II kategorijos konkurso dalyvių perklausos, laureatų koncertas, repeticijos, „Atvirų vargonų diena“).
Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia (laureatų koncertas, repeticijos).
Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčia (laureatų koncertas, repeticijos).
Anykščių Šv. Mato bažnyčia (laureatų koncertas, repeticijos). 

X. PAPILDOMOS KONKURSO SĄLYGOS 
– Konkurso dalyviams suteikiamos pagal atskirai suderintą grafiką galimybės repetuoti konkurso erdvėse.
– Konkurso dalyviams draudžiama bendrauti su komisijos nariais konkurso metu. Paskelbus rezultatus, konkurso dalyviai turi teisę teirautis komisijos narių komentarų.
– Konkurso perklausos bei laureatų koncertai yra atviri publikai.
– Numatomas konkurso dalyvių skaičius – apie 20 jaunųjų vargonininkų: iki 10 asm. I kategorijoje ir iki 10 asm. II kategorijoje. Galutinį sprendimą dėl tikslaus dalyvių skaičiaus priima konkurso organizatoriai.
– Konkurso perklausos ir laureatų koncertai gali būti filmuojami ir transliuojami radijo, televizijos bei internetu, įrašomi įvairiems medijų archyvams be atlygio konkurso dalyviams. 

XI. KONKURSO REPERTUARAS

I kategorijos konkurso dalyviai turės atlikti 4 kūrinius, pasirinktus iš pateiktų 4 kūrinių grupių:
a) Baroko epochos stambios formos kūrinys;
b) Romantizmo epochos kūrinys arba jo dalis;
c) Juozo Naujalio „Malda“;
d) konkurso užsakymu sukurtas šiuolaikinio autoriaus kūrinys – Arūno Navako „Farewell“ (natos pridedamos);
Programa neturi viršyti 35 min.

II kategorijos konkurso dalyviai turės atlikti 4 kūrinius, pasirinktus iš pateiktų 4 kūrinių grupių:
a) Baroko epochos kūrinys;
b) vienas iš J. Naujalio Preliudų arba Trio pasirinktinai;
c) konkurso užsakymu sukurtas šiuolaikinio autoriaus kūrinys – Rimvydo Mitkaus „Preliudas Nr. 3“ (natos pridedamos);
d) laisva programa.
Programa neturi viršyti 25 min.

XII. KONKURSO TVARKARAŠTIS 

Konkurso tvarkaraštį rasite ČIA.

Paskelbta 2019 03 08