– Naujienos / Darbuotojų profesinė sąjunga

Spalio 17 d. vykusio Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) tarybos posėdžio metu buvo priimtas sprendimas skelbti streiką, jeigu Vyriausybė nesugebės rasti pinigų Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinėje sutartyje įtvirtintiems įsipareigojimams įgyvendinti. 

Pridedame 2020 metų valstybės ir savivaldybių biudžeto projekto švietimo dalies analizę, kurioje aiškiai matyti, kad Šakos kolektyvinės sutarties įgyvendinimui 2020 metų biudžeto projekte trūksta 62,1 mln. eur. 

Biudžeto projekto švietimo dalies analizė. Spauskite ant paveiksliuko, kad jis pasidarytų didesnis: 

Sekite informaciją LŠMPS Facebook’e, LŠMPS internetinėje svetainėje ir žiniasklaidoje. 

LŠMPS pirmininkas E. Milešinas pirmadienį (spalio 21 d.) dalyvaus tiesioginėje LRT radijo laidoje nuo 9:00 val.

2019 10 18 
Eglė Žukauskaitė
LŠMPS Komunikacijos vadovė 


Sveiki Kolegos,

Dalinuosi su jumis Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (toliau – LŠMP) pirmininko Egidijaus Milešino pateikta informacija. „LŠMPS steigiamojo suvažiavimo metu, trumpai buvo pristatyta kokiomis veiklos kryptimis mūsų organizacija judės 2019-2022 metais. Ir viena iš krypčių yra naujų LŠMPS narių pritraukimas, esamų skatinimas ir panašiai. Ir vienas iš skatinimų būdų būtų įvairių paslaugų įsigyjimas, gavimas su tam tikromis nuolaidomis. LŠMPS biuras šiuo klausimu pradėjo dirbti nuo birželio mėnesio ir jau šiandien turime pirmuosius, nors ir dar mažus, bet vis dėl to vaisius 🙂 Vakar LŠMPS Valdybos posėdyje, vadovaujantis mūsų Įstatų 42.7 p. Valdyba aprobavo liepos mėnesį pasirašytą LŠMPS ir UAB „Bitė Lietuva“ (toliau – Bitė) paslaugų teikimo sutartį. Prieš pasirašant sutartį su Bitės vadybininku sutarėme, kad visą laikotarpį, kol LŠMPS bus Bitės klientais, ši nuolat teiks įvairius pasiūlymus su vienokiomis ar kitokiomis nuolaidomis ir visiems LŠMPS nariams. Taigi, nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Bitė mūsų nariams siūlo du mokėjimo planus su mažesnėmis kainomis nei kitiems Bitės klientams (planų pasiūlymai prisegtuke). Pasiūlymai yra terminuoti, terminui pasibaigus turėsime kitų pasiūlymų. Pasinaudoti šiuo pasiūlymugali bet kuris LŠMPS narys, įrodantis savo narystę. Kol mes dar nesame pagaminę LŠMPS nario pažymėjimų (tai planuojame padaryti iki 2020-02-01) savo narystę įrodys su mūsų paruoštu raštu. Nuo rugsėjo 1 d., visi Bitės salonai Lietuvoje suteiks nuolaidas mūsų nariui, kuris atsineš raštą, paruoštą LŠMPS personalo vadovės Ievos. Raštas bus paruoštas tada, kai dėl jo kreipsis LŠMPS susivienjimo pirmininkas, o ten kur susivienijimų nėra, priminės organizacijos, kuri tiesiogiai priklauso LŠMPS, pirmininkas. Pateikiant informaciją dėl rašto išdavimo reikalingas nario vardas, pavardė ir el. pašto adresas, į kurį galėtume nusiųsti raštą“.

Bitės pasiūlymai LŠMPS nariams

Jei UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymas jus sudomintų, prašau kreiptis el. paštu: ingrida.saban@gmail.com

Pagarbiai,

Ingrida Šabanavičienė 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos darbuotojų atstovybės (profesinės sąjungos) 
pirmininkė 
+370 677 22433 


Išrinkti nauji komiteto nariai ir pirmininkė

2019 m. kovo 15 d. vykusio profesinės sąjungos narių susirinkimo metu 3 metų kadencijai buvo išrinkti nauji komiteto nariai ir pirmininkė. Komiteto nariais tapo: Raminta Gocentienė, Vaida Balčiūnienė, Algirdas Janutas, Aušra Varnelienė, pirmininkė – Ingrida Šabanavičienė. Naujoji pirmininkė pagal kvalifikaciją yra vidaus auditorė, yra kompetetinga teisiniais klausimais, susijusiais su darbuotojų teisėmis. Plačiau


Kvietimas į pakartotinį susirinkimą 2019 m. kovo 18 d.

LMTA profsąjungos pirmininkės V. Apanavičienės ataskaita


KVIETIMAS Į SUSIRINKIMĄ

2019 m. kovo 15 d. 14 val. 2303 a.

Gerbiamieji profsąjungos nariai, visuotinis ataskaitinis susirinkimas vyks  2019 m. kovo mėn. 15 d. 14 val. 2303a.

Dienotvarkė:

  1. Dėl LMTA kolektyvinės sutarties atnaujinto projekto pagal DKĮ teikimo deryboms.
  2. Derybų grupės deryboms dėl LMTA Kolektyvinės sutarties su LMTA administracija tvirtinimas.
  3. LMTA profsąjungos (darbuotojų atstovybės) pirmininkės Virginijos Apanavičienės ataskaita.
  4. LMTA profsąjungos finansininkės ataskaita.
  5. LMTA profsąjungos revizoriaus  ataskaita.
  6. Naujo profsąjungos komiteto rinkimai, pasibaigus 3 metų kadencijai (nuo 2016 03 31).
  7. Revizoriaus rinkimai.
  8. Pirmininko rinkimai.
  9. Kiti klausimai.

Apie dalyvavimą prašom pranešti el. p. virginija.apanaviciene@lmta.lt.

LMTA profsąjungos (darbuotojų atstovybės) pirmininkė Virginija Apanavičienė


Skelbiame LR Švietimo ir mokslo ministerijos kolektyvinę sutartį Nr. PV-61, įregistruotą Kolektyvinių sutarčių registre 2017 m. lapkričio 22 d. Ji svarbi visiems darbuotojams, net ir tiems, kurie nėra profąjungos nariai. Sutartį galite parsisiųsti ČIA.

Atsižvelgiant į šią sutartį, nuo 2018 m. sausio mėn. buvo skirtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansavimas ir ženkliai padidėjo dėstytojų ir tyrėjų atlyginimai. Šiuo metu vyksta aukštųjų mokyklų švietimo profsąjungų derybos dėl kitų universitetų darbuotojų – neakademinio personalo – atlyginimų didinimo.

Š. m. birželio 20 d. gauta viltinga raštiška Švietimo ir mokslo ministerijos informacija, jog atlyginimai didės, padidinus normines studijų kainas. 

Virginija Apanavičienė,
LMTA profsąjungos pirmininkė