Naujienos / Darbuotojų profesinė sąjunga

Skelbiame LR Švietimo ir mokslo ministerijos kolektyvinę sutartį Nr. PV-61, įregistruotą Kolektyvinių sutarčių registre 2017 m. lapkričio 22 d. Ji svarbi visiems darbuotojams, net ir tiems, kurie nėra profąjungos nariai. Sutartį galite parsisiųsti ČIA.

Atsižvelgiant į šią sutartį, nuo 2018 m. sausio mėn. buvo skirtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansavimas ir ženkliai padidėjo dėstytojų ir tyrėjų atlyginimai. Šiuo metu vyksta aukštųjų mokyklų švietimo profsąjungų derybos dėl kitų universitetų darbuotojų – neakademinio personalo – atlyginimų didinimo.

Š. m. birželio 20 d. gauta viltinga raštiška Švietimo ir mokslo ministerijos informacija, jog atlyginimai didės, padidinus normines studijų kainas. 

Virginija Apanavičienė,
LMTA profsąjungos pirmininkė


Lietuvos muzikos ir teatro akademijos darbuotojų atstovybės
Pakartotinis PROFESINĖS SĄJUNGOS METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2018 m. balandžio 5 d.
Vilniaus g. 6-2, 1103 a. 15 val.

Dienotvarkė:
1. LMTA profsąjungos pirmininkės Virginijos Apanavičienės ataskaita
2. LMTA profsąjungos finansininkės Aušros Kišūnienės ataskaita
3. LMTA profsąjungos revizijos komisijos ataskaita (Natalija Gedzevičienė)
4. Socialinio dialogo klausimai. Kolektyvinės sutarties naujo projekto rengimas
5. Einamieji klausimai

Apie dalyvavimą prašome pranešti el. paštu: vapanaviciene@gmail.com arba virginijai.apanaviciene@lmta.lt, mob. tel. 8 652 42157.

Virginija Apanavičienė