Naujienos / Darbuotojų profesinė sąjunga

Išrinkti nauji komiteto nariai ir pirmininkė

2019 m. kovo 15 d. vykusio profesinės sąjungos narių susirinkimo metu 3 metų kadencijai buvo išrinkti nauji komiteto nariai ir pirmininkė. Komiteto nariais tapo: Raminta Gocentienė, Vaida Balčiūnienė, Algirdas Janutas, Aušra Varnelienė, pirmininkė – Ingrida Šabanavičienė. Naujoji pirmininkė pagal kvalifikaciją yra vidaus auditorė, yra kompetetinga teisiniais klausimais, susijusiais su darbuotojų teisėmis. Plačiau


Kvietimas į pakartotinį susirinkimą 2019 m. kovo 18 d.

LMTA profsąjungos pirmininkės V. Apanavičienės ataskaita


KVIETIMAS Į SUSIRINKIMĄ

2019 m. kovo 15 d. 14 val. 2303 a.

Gerbiamieji profsąjungos nariai, visuotinis ataskaitinis susirinkimas vyks  2019 m. kovo mėn. 15 d. 14 val. 2303a.

Dienotvarkė:

  1. Dėl LMTA kolektyvinės sutarties atnaujinto projekto pagal DKĮ teikimo deryboms.
  2. Derybų grupės deryboms dėl LMTA Kolektyvinės sutarties su LMTA administracija tvirtinimas.
  3. LMTA profsąjungos (darbuotojų atstovybės) pirmininkės Virginijos Apanavičienės ataskaita.
  4. LMTA profsąjungos finansininkės ataskaita.
  5. LMTA profsąjungos revizoriaus  ataskaita.
  6. Naujo profsąjungos komiteto rinkimai, pasibaigus 3 metų kadencijai (nuo 2016 03 31).
  7. Revizoriaus rinkimai.
  8. Pirmininko rinkimai.
  9. Kiti klausimai.

Apie dalyvavimą prašom pranešti el. p. virginija.apanaviciene@lmta.lt.

LMTA profsąjungos (darbuotojų atstovybės) pirmininkė Virginija Apanavičienė


Skelbiame LR Švietimo ir mokslo ministerijos kolektyvinę sutartį Nr. PV-61, įregistruotą Kolektyvinių sutarčių registre 2017 m. lapkričio 22 d. Ji svarbi visiems darbuotojams, net ir tiems, kurie nėra profąjungos nariai. Sutartį galite parsisiųsti ČIA.

Atsižvelgiant į šią sutartį, nuo 2018 m. sausio mėn. buvo skirtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansavimas ir ženkliai padidėjo dėstytojų ir tyrėjų atlyginimai. Šiuo metu vyksta aukštųjų mokyklų švietimo profsąjungų derybos dėl kitų universitetų darbuotojų – neakademinio personalo – atlyginimų didinimo.

Š. m. birželio 20 d. gauta viltinga raštiška Švietimo ir mokslo ministerijos informacija, jog atlyginimai didės, padidinus normines studijų kainas. 

Virginija Apanavičienė,
LMTA profsąjungos pirmininkė