Apie

Doktorantūros skyrius yra Akademijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Mokslo prorektoriui. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Mokslo ir studijų įstatymu, Doktorantūros nuostatais, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Statutu, LMTA Senato nutarimais, Rektoriaus įsakymais ir kitais trečiosios pakopos studijas reglamentuojančiais dokumentais.

Doktorantūros skyrius planuoja ir administruoja mokslo ir meno doktorantūros procesus: apimtis, turinį, studijų vykdymą, atestacijas ir kt. Tarp pagrindinių skyriaus funkcijų – strateginių trečiosios pakopos studijų dokumentų rengimas ir jų įgyvendinimo užtikrinimas, mokslo ir meno doktorantų priėmimo planavimas ir vykdymas, doktorantūros studijų ir sesijų tvarkaraščių sudarymas, doktorantūros komitetų posėdžių organizavimas ir jų nutarimų įgyvendinimas, daktaro disertacijų ir doktorantūros meno projektų gynimo planavimas ir organizavimas, duomenų apie trečiosios pakopos studentų priėmimą, studijas ir kitą veiklą kaupimas ir sisteminimas.

Vedėja:
Daiva Buivydienė
El. p.: daiva.buivydiene@lmta.lt, doktorantura@lmta.lt
Tel. nr.: (8 5) 261 7682
Mob. tel. nr.: +370 687 94630
Adresas: Gedimino pr. 42
LT-01110 Vilnius, 208 kabinetas