Aukcionai ir nuomos konkursai

SKELBIMAS

VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau – LMTA) skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti materialiojo turto ir atsargų pardavimo viešąjį aukcioną.  Parduodami naudoti muzikos instrumentai, garso ir vaizdo įranga, kitas turtas. Parduodamo turto sąrašas skelbiamas LMTA tinklalapyje: http://lmta.lt/lt/aukcionai-ir-nuomos-konkursai

Aukcionas vyks 2018 m. gegužės 28 d. 8 val. 30 min., adresu  Gedimino pr. 42  Vilniuje, 101 kab. Dalyvių registracija nuo 8 val. 00 min. tuo pačiu adresu.

 Aukcione neparduotas turtas bus parduodamas sekančiuose aukcionuose:

2018 m. birželio 4 d. 8 val. 30 min., adresu  Gedimino pr. 42  Vilniuje, 100 kab. Dalyvių registracija nuo 8 val. 00 min. tuo pačiu adresu.

2018 m. birželio 11 d. 8 val. 30 min., adresu  Gedimino pr. 42  Vilniuje, 100 kab. Dalyvių registracija nuo 8 val. 00 min. tuo pačiu adresu.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2018 m. gegužės 23-25 d. imtinai, prieš tai užsiregistravus tel. (8 5) 261 0134.

Dėl parduodamų muzikos instrumentų (parduodamo turto sąrašo  Eil. Nr. 1-27;46) apžiūros kreiptis,  prieš tai užsiregistravus tel. (8 5) 261 0134.

Dėl pučiamųjų muzikos instrumentų (parduodamo turto sąrašo Eil. Nr.28-41;47-52) apžiūros kreiptis į Darių Stoskeliūną,  prieš tai užsiregistravus  mob.tel.  8 (600) 658 26.

Dėl parduodamos garso ir vaizdo įrangos (parduodamo turto sąrašo Eil. Nr. 42-45) apžiūros kreiptis į Audronį Rūką, prieš tai užsiregistravus mob. tel. 8 (671) 05 984.

Minimalus kainos didinimo intervalas turi būti nemažesnis kaip 10 procentų nuo pradinės pardavimo kainos. Už aukciono organizavimą atsakingas asmuo ir aukciono vedėjas – Turto valdymo ir naudojimo skyriaus vyr. energetikas Vidmantas Plankis, mob.  tel. 8 (612) 07 042.

Aukciono dalyviai privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu aukciono dalyvis veikia įgaliotas kito asmens, jis turi turėti įgaliojimą. Iš aukciono dalyvių mokestis neimamas. 

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per banko ar kitą kreditą įstaigą per 3 (tris) darbo dienas aukcionui pasibaigus, banko pavedimu, pinigai pervedami į LMTA sąskaitą LT14 7300 0100 0245 5553, AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000.

Aukciono rengėjas už parduodamo turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Atsisiųsti: Parduodamo turto sąrašas

AUKCIONŲ TAISYKLĖS