Apie

Kokybės vadybos skyriaus tikslas – koordinuoti vidinės kokybės užtikrinimo sistemos kūrimo ir plėtotės procesą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Kokybės vadybos skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

užtikrinti Akademijos vidinės kokybės užtikrinimo sistemos funkcionavimą;
tobulinti Akademijos vidinę kokybės užtikrinimo sistemą, atsižvelgiant į vidinius poreikius, taip pat į Lietuvos ir užsienio aukštojo mokslo plėtros tendencijas, gerąją aukštųjų mokyklų patirtį;
kurti, koordinuoti ir įgyvendinti kokybės politiką, kokybės tobulinimo planus;
inicijuoti ir koordinuoti stebėsenos ir vertinimo procesus, įgalinančius gauti objektyvią informaciją apie studijų, mokslo, meno ir susijusių paslaugų kokybės užtikrinimą;
inicijuoti ir koordinuoti Akademijos veiklos ir vykdomų studijų programų savianalizių atlikimo ir suvestinių rengimo procesus.
Kokybės vadybos skyriaus nuostatai.

Vedėja:
Aurelija Rudaitienė
El. paštas: aurelija.rudaitiene@lmta.lt

Vyriausioji specialistė:
Skirmantė Mažuikaitė
El. paštas: skirmante.mazuikaite@lmta.lt

Adresas: Gedimino pr. 42, LT-01110, Vilnius, 129 kabinetas