Apie Leidybos centrą

LMTA Leidybos centras leidžia: 

 • monografijas,
 • mokslinius žurnalus,
 • mokslinių ir metodinių straipsnių rinkinius,
 • konferencijų pranešimų rinkinius,
 • šaltinius,
 • terminų žodynus,
 • vadovėlius, studijų ir metodinę literatūrą,
 • natas,
 • garso ir vaizdo įrašus,
 • informacinius ir reklaminius leidinius, 
 • kitą literatūrą. 

Dėl leidinių įsigijimo ar platinimo kreiptis: leidyboscentras@lmta.lt.

Leidinių kainoraštis

* * * * *
Adresas:
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos VI rūmai
Pamėnkalnio g. 15, LT-01114 Vilnius
209, 210 kabinetai

Kontaktai:

Vadovė
Živilė Tamaševičienė
El. paštas: leidyboscentras@lmta.lt
Mob. tel.: +370 614 86551
Priėmimo laikas:
Antradienį 9-11 val., ketvirtadienį 10-12 val.
209 kab.

Maketuotoja, redaktorė:
Rima Bukaveckienė
El. paštas: lmtaleidyba@lmta.lt
Tel.: (8 5) 249 74 82

Lietuvių kalbos redaktorė: 
Aušra Gapsevičienė

* * * * *
Norėdami išleisti leidinį, prašom užpildyti paraiškos formą (LMTA dėstytojams reikia pristatyti ir savos katedros ar centro rekomendaciją) ir ją pateikti Leidybos centrui (galima siųsti el. paštu: leidyboscentras@lmta.lt).