Monografijos

Muzikos komponavimo principai: XX a. antroji pusė – XXI a. pradžia. Principles of Music Composing: The Second Half of the 20th – the Beginning of the 21st Centuries. XVI.  Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2016. 167 p. 
ISSN 2351-5155
Kaina 12 €

 

Šis leidinys – tai mokslinių straipsnių rinktinė, sudaryta pranešimų, pristatytų 16-ojoje tarptautinėje muzikos teorijos konferencijoje „Muzikos komponavimo principai: XX a. antroji pusė – XXI a. pradžia“, pagrindu. Konferencija vyko 2016 m. lapkričio 9–11 d. Vilniuje. Ją surengė Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir Lietuvos kompozitorių sąjunga. Konferencijoje savo mokslines idėjas pristatė beveik dvi dešimtys muzikologų ir kompozitorių iš įvairių šalių – Lenkijos, Graikijos, Austrijos, Izraelio, Serbijos, Rumunijos ir Lietuvos. Moksliniai straipsniai sugrupuoti į tris potemes. I potemė – „Evoliuciniai, teoriniai ir metodologiniai komponavimo principų aspektai“, II potemė – „Estetiniai, meniniai ir kūrybiniai nacionalinės muzikos komponavimo aspektai“, III – „Kūrybiniai šiuolaikinių kompozitorių principai“. 

This publication is a collection of scientific articles compiled on the basis of the papers delivered at the 16th international conference “Principles of Music Composing: The Second Half of the 20th – the Beginning of the 21st Centuries”. The conference was held in Vilnius on 9–11 November 2016 held by the Lithuanian Academy of Music and Theatre and the Lithuanian Composers’ Union. About twenty musicologists and composers from Poland, Greece, Austria, Israel, Serbia, Romania and Lithuania participated in the conference. The articles in this collection are divided into three sub-themes. Subtheme I: Theoretical and Evolutionary Aspects of Musical Composition. Subtheme II: Aesthetic, Artistic and Creative Self-Awareness of Composers Representing National Schools. Subtheme III: Creative Principles of Contemporary Composers.

Turinys / Contents
Pratarmė
Foreword