Apie Etnomuzikologijos skyrių

LMTA ETNOMUZIKOLOGIJOS SKYRIUS yra Akademijos struktūrinis padalinys, įkurtas 1948 m. Jadvygos Čiurlionytės iniciatyva perkėlus dalį bibliotekos etnomuzikologinių leidinių ir Garso įrašų laboratorijos (Fonotekos) etnomuzikos garso įrašų bei surinkus liaudies instrumentų fondą. 1948-1984 m. skyrius vadinosi Liaudies muzikos kabinetu, 1984–1993 m. – Liaudies muzikos laboratorija, 1993–2015 m. – Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriumi, nuo 2015 m. – Mokslo centro Etnomuzikologijos skyrius (MCES), kuriame saugomas muzikinio folkloro archyvas (MFA – registruotas archyvo kodas). 

Skyriuje yra specializuota fonoteka ir audioteka, videoteka. Kiekvienas LMTA bendruomenės narys turi teisę nemokamai naudotis skyriaus garso bei vaizdo aparatūra, įrašų fondais, katalogais, duomenų bazėmis ir gauti apie juos išsamią informaciją. Skyriaus fondais taip pat gali naudotis LMTA svečiai.

ETNOMUZIKOLOGIJOS SKYRIUS. MUZIKINIO FOLKLORO ARCHYVAS

Adresas:
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos II rūmai
Vilniaus g. 6-2, 01110 Vilnius
Auditorijos: 2150–2157
Tel.: (8 5) 249 74 87 

Lankytojus aptarnaujame:
Pirmadieniais 14.00–17.00 val.
Antradieniais 10.00–14.00 val.
Trečiadieniais 10.00–17.00 val.
Ketvirtadieniais 10.00–14.00 val.

KONTAKTAI

Vedėja / Jaunesnioji mokslo darbuotoja: 
Varsa Liutkutė Zakarienė
El. paštas: varsa.zakariene@lmta.lt
Mob.: +370 686 14392

Vyriausioji mokslo darbuotoja:
Prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė
El. paštas: daiva.vyciniene@lmta.lt

Vyresnioji mokslo darbuotoja:
Doc. dr. Gaila Kirdienė
El. paštas: gaila.kirdiene@lmta.lt

Mokslo darbuotoja:
Dr. Jūratė Petrikaitė
El. paštas: jurate.petrikaite@lmta.lt

Vyresnieji redaktoriai:

Virginija Baranauskienė,
El. paštas: virginija.baranauskiene@lmta.lt

Toma Grašytė
El. paštas: toma.grašyte@lmta.lt

Žaneta Svobonaitė
El. paštas: zaneta.svobonaite@lmta.lt 

Birutė Seniut
El. paštas: birute.seniut@lmta.lt

———————–

Projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“ darbuotojai, metaduomenų kūrėjai:
Dalia Adamonienė
Virginijus Baublinskas
Toma Čepaitė
Augustas Jakimavičius
Gustaw Juzala-Deprati
Vaida Naruševičiūtė
Lijana Šarkaitė-Viluma
Vera Venckūnaitė-Čepulienė

—————————–

TAISYKLĖS

  1. BENDROJI DALIS

1.1. LMTA Garso-vaizdo ir informacinių technologijų centre yra specializuota muzikos įrašų bei interneto skaitykla.
1.2. Naudotis paslaugomis gali visi lankytojai, mokantys dirbti kompiuteriu ir garso bei vaizdo aparatūra.

  1. LANKYTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

2.1. Lankytojai, pirmą kartą apsilankę, supažindinami su šiomis taisyklėmis. Dirbti centre leidžiama tik tiems lankytojams, kurie pasižada laikytis taisyklių.
2.2. Lankytojas gali gauti konsultaciją apie skyriaus fondus ir griežtai privalo laikytis nurodytų skyriaus darbuotojo nurodymų.
2.2. MFA fonduose esantys garso ir vaizdo įrašai išduodami juos naudoti skyriaus patalpose.

  1. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Lankytojams leidžiama:
       3.1.1. Naudotis katalogais, biblioteka, garso ir vaizdo fondais, skaityklos kompiuteriu ir jame įdiegta programine įranga;
       3.1.2. Naudotis elektroninio pašto programomis;
       3.1.3. Įsirašyti reikalingą informaciją į savo laikmeną.
3.2. Lankytojams draudžiama:
       3.2.1. keisti katalogo kortelių vietą, kopijuoti ar fotografuoti be darbuotojo priežiūros;
       3.2.2. naudoti kompiuterį su akademine veikla nesusijusiems poreikiams; Įdiegti atsisiųstą programinę įrangą; Žaisti kompiuterinius žaidimus;
3.3. Baigę darbą, lankytojai privalo sutvarkyti darbo vietą, grąžinti garso ir vaizdo įrašus, išjungti aparatūrą, uždaryti visas kompiuterines programas, atsijungti iš savo paskyros.
3.4. Lankytojai privalo laikytis šių taisyklių. Pažeidusiems taisykles sustabdoma galimybė naudotis archyvu.