Apie Studentų atstovybę

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų atstovybė – akademijos studentus vienijanti organizacija, siekianti, kad studijos LMTA būtų kokybiškos, sklandžios ir naudingos. Mūsų tikslas – atstovauti kiekvieno studento interesus, spręsti visas iškilusias problemas. Kad tai vyktų greitai ir efektyviai, mes nuolat tobuliname savo įgūdžius įvairiuose mokymuose, seminaruose. Atstovaudami studentus siekiame sukurti tinkamiausias sąlygas kiekvieno studento tobulėjimui, rūpinamės studentiškos kultūros ir bendruomenės puoselėjimu. Prie LMTA SA prisijungę studentai pasiryžta ginti akademijos studentų teises, tad aktyviai dalyvauja LMTA valdymo institucijų veikloje, prisideda prie studijų aplinkos ir jų proceso tobulinimo organizuoja renginius, konferencijas, kuria ir prisideda prie įvairių projektų, suteikia visą studijų metu reikalingą informaciją apie studijas bei kultūrinį gyvenimą už akademijos ribų, bendradarbiauja su kitų aukštųjų mokyklų studentais bei organizacijomis, rūpinasi per tarptautinių mainų programas atvykusių studentų integracija į Akademijos bendruomenę.

KONTAKTAI

Adresas:
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos II rūmai
Vilniaus g. 6-2, LT-01101 Vilnius

Atstovybės prezidentė: 
Magdalena Kozlovskaja 
Mob. +370 662 40668
El. paštas: president@lmta.lt 

Ryšių su visuomene komiteto koordinatorė,
Mentorių komiteto koordinatorė:
Vaiva Martišauskaitė 
Mob. +370 670 33596 
El. paštas: vaiva.martisauskaite@stud.lmta.lt

LSP koordinatorius:
Justinas Luinys 
Mob. +370 678 62823
El. paštas: justinas.luinys@stud.lmta.lt

Socialinių reikalų ir akademinio proceso komiteto koordinatorė,
LMTA SA tarybos sekretorė:
Vismantė Vasaitytė 
Mob. +370 616 19123
El. paštas: vismante.vasaityte@stud.lmta.lt

Marketingo komiteto koordinatorė:
Indrė Vėbraitė
Mob. +370 677 04 381
El. paštas: indre.vebraite@stud.lmta.lt

Renginių ir projektų komiteto koordinatorė:
Rūta Ramanauskaitė
Mob. +370 646 70 644
El. paštas: ruta.ramanauskaite@stud.lmta.lt

LMTA SA tarybos pirmininkas:
Imantas Šimkus
Mob.+370 620 74 203
El. paštas: imantas.simkus@stud.lmta.lt