Aukcionai ir nuomos konkursai

AUKCIONŲ TAISYKLĖS


SKELBIMAS / 2019 09 11

LMTA negyvenamųjų patalpų gėrimų ir užkandžių aparatams pastatyti viešojo nuomos konkurso sąlygos


SKELBIMAS / 2019 09 05 

APIE PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU NAUDOTI MATERIALIOJO TURTO IR ATSARGŲ VIEŠAJĮ AUKCIONĄ, kuris vyks 2019 m. rugsėjo 24 d. 8.30 val, adresu Gedimino pr. 42 Vilniuje, 101 kab. Dalyvių registracija nuo 8.00 val. tuo pačiu adresu


SKELBIMAS / 2019 04 27

VIEŠASIS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO (NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ) NUOMOS KONKURSAS

KONKURSO SĄLYGOS

Nuomojamų patalpų adresas:
1.     K. Donelaičio g. 4, Klaipėda, plane 1C3p, unikalus Nr. 2191-0003-0010,  išnuomojamas plotas – 198,07 m2; pradinė mkaina per mėn. – 3,17 Eur be PVM , pradinis įnašas be PVM* – 1610,31 EUR;
2.     K. Donelaičio g. 4 , Klaipėda, plane  2C3p, unikalus Nr. 2191-0003-0021, išnuomojamas plotas – 116,66 kv. m; pradinė  m2 kaina per mėn. –  3,17 EUR be PVM*, pradinis įnašas be PVM – 1109,46 EUR;
3.     K. Donelaičio a. 1, Klaipėda, plane 1C5p, unikalus Nr. 2195-7002-8017,  išnuomojamas plotas – 428,00 kv. m; pradinė  m2 kaina per mėn.  – 2,00 EUR be PVM*. Pradinis įnašas be PVM – 2568,00 EUR ;
4.      K. Donelaičio a. 2, Klaipėda, plane – 4B4p, unikalus Nr. – 2190-4000-1011, išnuomojamų patalpų plotas- 136,06 kv. m; pradinė  m2 kaina per mėn. – 2,93 EUR be PVM*, pradinis įnašas be PVM – 1195,98 EUR;
5.       K. Donelaičio a. 5, Klaipėda, plane 1C4p, pastato unikalus Nr. 2198-1000-4019, išnuomojamas plotas – 351,35 kv. m; pradinė m2 kaina per mėn. – 2,51 EUR be PVM*, pradinis įnašas be PVM – 2645,67 EUR

Turto apžiūros laikas 2019 m. balandžio 29, 30 d. 10-11 val., tel. pasiteiravimui 8 682 32965

  1. Negyvenamosios patalpos išnuomojamos muzikiniam ugdymui.
  2. Nuomos sutarties terminas – penkeri metai, numatant galimybę sutartį pratęsti, bet ne ilgesniam nei 10 metų laikotarpiui.
  3. Pradinį įnašą, lygų 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčio dydžiui, sumokėti iki 2019-05-10 10 val., rekvizitai: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, įmonės kodas 111950624, PVM mokėtojo kodas LT119506219, a/s Nr. LT14 7300 0100 0245 5553, Swedbank,  kodas 73000.
  4. Konkurso sąlygos skelbiamos LMTA tinklapyje.
  5. Paraiškų dalyvauti konkurse registracija vyks darbo dienomis nuo 2019-05-08 iki 2019-05-10 10.00 val., 100 kab., Gedimino pr. 42, LT-01110 Vilnius, kontaktinis asmuo – Aldona Girdziušaitė, mob. tel. 8 618 52056.
  6. Užklijuotame voke konkurso dalyvis privalo pateikti visus konkurso sąlygose reikalaujamus dokumentus. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.
  7. Konkursą laimi tas pretendentas, kurio pasiūlyta nuompinigių suma yra didžiausia.
  8. Konkurso komisijos posėdis įvyks 2019 m. gegužės 10 d., 10:00 val. 101 kab., Gedimino pr. 42, LT-01110 Vilnius.
  9. Pirmajam konkursui neįvykus ir/ar nenustačius jo laimėtojo, antrasis konkursas dėl tų pačių patalpų nuomos įvyks 2019-05-17, 10 val. tuo pačiu adresu.

Vadovaujantis 2002 m. kovo 5 d. LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo  Nr. IX-751 ir jo aktualių pakeitimų 31 straipsnio 2 punktu „PVM neapmokestinama kitų, negu gyvenamosios patalpos, nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuoma.“