Kontaktai / Viešųjų ryšių skyrius

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Viešųjų ryšių skyrius koordinuoja išorinę ir iš dalies vidinę LMTA komunikaciją. Bendrauja su žiniasklaida, teikia ir skelbia oficialią LMTA informaciją.

Viešųjų ryšių skyrius pildo ir prižiūri akademijos tinklalapį www.lmta.lt lietuvių ir anglų k., administruoja LMTA Facebook ir Youtube paskyras.

Rengia ir platina pranešimus spaudai, rengia bei inicijuoja interviu su iškiliais LMTA bendruomenės nariais, įvairių žanrų straipsnius apie LMTA veiklą, radijo ir TV reportažus. Koordinuoja reklamos projektus.

KONTAKTAI

El. paštas: naujienos@lmta.lt
Tel.: +370 682 36586
Gedimino pr. 42, 01110 Vilnius
117 kabinetas

Vedėja:
Beata Baublinskienė
El. paštas: beata.baublinskiene@lmta.lt