Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

– Apie Studijų informacijos ir duomenų skyrių

Studijų informacijos ir duomenų skyrius

Vedėja
Esta Rūta Urbonavičienė
Tel. (8-5) 261 60 86
El. paštas esta.urbonaviciene@lmta.lt

Vyriausioji specialistė
Greta Šadeikytė 
Tel. (8-5) 261 60 86
El. paštas greta.sadeikyte@lmta.lt

Vyriausioji specialistė
Indrė Slavinskienė
Tel. (8-5) 261 60 0144
El. paštas indre.slavinskiene@lmta.lt

Vyriausioji specialistė priėmimo klausimams
Viktorija Papievė
Mob. tel. +370 650 68648
El. paštas priemimas@lmta.lt

Adresas:
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos I rūmai
Gedimino pr. 42, 01110 Vilnius, 1120, 1121, 1210 kabinetai
El. paštas studijos@lmta.lt

Studijų informacijos ir duomenų skyrius pavaldus studijų prorektoriui. Skyrius atlieka šias funkcijas:

• kaupia, sistemina, analizuoja ir tvarko studijų informacinę apskaitą bei teikia siūlymus studijų veiklai tobulinti;
• tvarko I, II studijų pakopų ir laipsnio nesuteikiančių studijų studentų duomenis Švietimo valdymo informacijos sistemos Studentų registre;
• teikia su I, II studijų pakopų ir laipsnio nesuteikiančiomis studijomis susijusią informaciją išorės institucijoms;
• koordinuoja griežtos atskaitomybės I, II studijų pakopų ir laipsnio nesuteikiančių studijų baigimą liudijančių dokumentų rengimą, tvarko jų apskaitą; organizuoja laipsnio nesuteikiančių studijų pažymėjimų, I ir II studijų pakopų diplomų ir jų priedėlių (priedų) išdavimą, diplomantų registraciją bei atsiskaitymą su LMTA, dublikatų išdavimą LMTA absolventams;
• konsultuoja studentus ir klausytojus studijų klausimais;
• koordinuoja studijų įmokų mokėjimus;
• tvarko įsakymų registrą studijų klausimais ir rengia rektoriaus įsakymų projektus, susijusius su I, II studijų pakopų ir laipsnio nesuteikiančiomis studijomis;
• rengia ir atnaujina I, II pakopų studijų ir laipsnio nesuteikiančių studentų ir klausytojų studijų sutartis akademinių studijų metų eigoje;
• išduoda akademines pažymas apie studijų rezultatus Akademijoje lietuvių ir anglų kalbomis;
• formuoja I, II studijų pakopų ir laipsnio nesuteikiančių studijų studentų bylas, žymi pakitimus per visus studijų metus, rengia bylų aprašus ir atiduoda užbaigtas bylas archyvui;
• rengia dokumentus LR Migracijos tarnybai apie LMTA studijuojančius užsienio šalių studentus;
• rengia, skelbia ir platina Valstybinio studijų fondo informaciją dėl paskolų, socialinių stipendijų, palaiko ryšius ir teikia informaciją Valstybiniam studijų fondui;
• administruoja finansinės pagalbos priemones neįgaliems LMTA studentams;
• vykdo kitus LMTA vadovybės pavedimus.