Nacionaliniai projektai

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos muzikos kolektyvų ir koncertinių programų sklaida Lietuvos regionuose
Projekto trukmė
: 2017 09 01–2018 12 18.
LMTA statusas: vykdytoja.
Vadovė: Ingrida Alonderė.
LMTA ansamblių sklaida ir programų pristatymas – tai tęstinė veikla, kurios poreikis jaučiamas kiekvienais akademiniais metais. Pristatomos tiek mažų, tiek didelių instrumentinių ir vokalinių sudėčių reikalaujančios programos. Projektu siekiama patenkinti profesionaliojo meno sklaidos ir žanrinės įvairovės regionuose trūkumą; pristatyti aušto lygio muzikos kolektyvus ir koncertines programas, sulaukiančias didelio susidomėjimo sostinės kultūros lauke; pristatyti aktualius, naujausias meno pasaulio tendencijas atliepiančius projektus.
Finansuoja: Lietuvos kultūros taryba.

————–

E-paslauga: skaitmeninio turinio naudojimo teisių ženklinimo žinynas ir įrankiai
Projekto trukmė
: 2018 02 23–2018 08 08.
Vykdančioji institucija: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
LMTA statusas: partnerė. Vykdoma kartu su Baltijos audiovizualinio archyvo taryba (angl. Baltic Audiovisual Archival Council) (Estija, Lietuva), Vilniaus dizaino kolegija.
Vadovė – projekto partnerio dalies vadovė: Gintarė Palkevičienė.
Šiuo projektu tęsiami vykdant Nacionalinės bibliotekos projektą „Kūrybinių bendrijų licencijų taikymas kultūros paveldo objektams“ pradėti darbai. Jo tikslas – skatinti skaitmeninėje erdvėje skelbiamų kūrinių ir objektų ženklinimą, teisėtą pakartotinį naudojimą ir sklaidą, užtikrinant visuomenės ir intelektinės nuosavybės teisių turėtojų interesų pusiausvyrą. Daugiau informacijos rasite ČIA.
Finansuoja: Kultūros ministerija.

————–

Arūno Šlausto autorinio muzikos CD „Nepažeidžiamas lengvumas“ leidyba. Džiazo ir šiuolaikinės muzikos albumas
Projekto trukmė
: 2018 02 21–2018 07 31.
LMTA statusas: vykdytoja.
Vadovė: Živilė Tamaševičienė.
Projekto tikslas: praturtinti Lietuvos džiazo muziką naujais sąskambiais, naujais kompoziciniais atradimais, taip pat skleisti žinią apie Lietuvos džiazo mokyklą ir užsienyje, išleidžiant kompozitoriaus Arūno Šlausto kūrinių kompaktinę plokštelę. Numatoma leisti kompaktinė plokštelė – jau antrasis Arūno Šlausto autorinis albumas (pirmasis, „Contra jazz – The other territory“, buvo išleistas 2005 m.). Kaip pianistas ir kompozitorius Arūnas Šlaustas gerai žinomas ne tik džiazo (grojo su beveik visais ryškiausiais Lietuvos džiazo muzikantais), bet ir akademinės muzikos sluoksniuose (įkūrė šiuolaikinės muzikos ansamblį „Ex tempore“, jam vadovavo). Šia kompaktinės plokštelės muzika klausytojai galės susipažinti su savito muziko, nuolat derinančio akademinę muziką su džiazu, kūryba.
Finansuoja: Asociacija LATGA.

———————–

Virtuali platforma „Viena Lietuva – penki etnopasauliai“
Projekto trukmė
: 2018 01 02–2018 12 21.
LMTA statusas: vykdytoja.
Vadovė: Ana Ablamonova.
Projekto tikslas – sukurti virtualią platformą (virtualų audiovizualinį viešai prieinamą archyvą) „Viena Lietuva – penki etnopasauliai“ (www.etnomusic.lt), nacionaliniu ir tarptautiniu mastu reprezentuojančią šalies etnografinių regionų muzikinį paveldą (audiovizualinių ekspedicijų metu profesionalios etnomuzikologų ir kino kūrėjų komandos užfiksuotą medžiagą, profesionaliai ir patraukliai pateiktą bei katalogizuotą platformoje pagal penkis Lietuvos etnografinius regionus). Projektas ne tik prisideda prie itin kokybiško etnografinių regionų istorinio ir kultūrinio savitumo išsaugojimo, bet ir vykdo svarbią edukacinę misiją, padeda formuoti viešąją nuomonę, palankią etnografinių regionų tradicijų išsaugojimui. Be to, virtualios platformos pavidalu, su aprašymais lietuvių ir anglų kalba, pateikiama sukaupta medžiaga taps puikia Lietuvos autentiškos muzikinės kultūros reprezentacine priemone tarptautiniu mastu.
Finansuoja: Lietuvos kultūros taryba.

———————–

Lietuvos kultūros politikos modelio sukūrimas. Lietuvos kultūros politikos formavimo perspektyvų analizė
Projekto trukmė
: 2016 01 01–2018 02 28.
LMTA statusas: vykdytoja.
Vadovas: dr. Rasius Makselis.
Kultūros politikos modelio refleksijos nebuvimas iš dalies sąlygoja kultūros politikos fragmentiškumą, apsunkina institucijų galimybes užtikrinti valstybės įsipareigojimų ginti Lietuvos piliečių konstitucines teises į kultūrą vykdymą. Kultūros politikos modeliavimo stoka ypač apsunkina valstybės galimybes adekvačiai reaguoti į iššūkius, susijusius su sparčiai kintančia geopolitine Lietuvos situacija ir demografines tendencijas. Atsižvelgiant į minėtas galimybes, siekiant kokybiškai išplėsti Lietuvos kultūros politikos formavimo galimybes, inicijuojamas tyrimas  „Lietuvos kultūros politikos modelio sukūrimas. Lietuvos kultūros politikos formavimo perspektyvų analizė“. Šio tyrimo tikslas – išanalizuoti atkurtos nepriklausomybės laikotarpio ir šiandieninės Lietuvos kultūros politikos situaciją, apibrėžti kultūros kaitos tendencijas ir galimas kultūros politikos formavimo perspektyvas. Daugiau informacijos rasite ČIA.
Finansuoja: Lietuvos kultūros taryba.

———————-

Virtualus choras: Lietuva
Projekto trukmė
: 2018 01 02–2018 10 31.
LMTA statusas: vykdytoja.
Vadovė: Ingrida Alonderė.
2018 metai – šimtosios Lietuvos valstybės atkūrimo metinės, bei puiki galimybė suvienyti po visą pasaulį išsibarsčiusią tautą, kūrybišką ir dainingą kraštą, bendram tikslui. Šiai progai dedikuotas projektas „Virtualus choras: Lietuva “ kviečia visus šalies piliečius bei išeivius sudainuoti du kūrinius – „Tautišką giesmę“ ir Vaclovo Augustino naują opusą „Sanctus“, specialiai sukurtą šiai medijai. Projekto internetinis puslapis.
Finansuoja: Lietuvos kultūros taryba.

———————-

Parama užsienio dėstytojams, atvykstantiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose
Projekto trukmė
: 2017 09 01–2018 06 30.
LMTA statusas: vykdytoja.
Projekto koordinatorė: Valerija Urbanovič.
Parama skiriama Lietuvos aukštosioms mokykloms, į kurias atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių pagal aukštosios mokyklos vykdomas studijų programas, dalykus ar modulius, kurie yra sudėtinė vykdomos studijų programos dalis.
Finansuoja: Švietimo mainų paramos fondas.

———————

Parama užsienio dėstytojams, atvykstantiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose
Projekto trukmė
: 2018 08 31–2018 12 05.
LMTA statusas: vykdytoja.
Projekto koordinatorė: Rūta Strumskienė.
Parama skiriama Lietuvos aukštosioms mokykloms, į kurias atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių pagal aukštosios mokyklos vykdomas studijų programas, dalykus ar modulius, kurie yra sudėtinė vykdomos studijų programos dalis.
Finansuoja: Švietimo mainų paramos fondas.