Registracija į laisvai pasirenkamus dalykus

Registracija į laisvai pasirenkamuosius dalykus Vilniaus fakultetų studentams vyksta čia.

LPD dalykai LMTA bakalaurams

 Dalykas  Kreditai  Dėstytojas
Contemporary Lithuanian Theatre: Names and Styles (anglų kalba)  3  lekt. V. Jauniškis
Creative Writing (anglų kalba)  3 lekt. dr. G. Labanauskaitė
Dramaturgijos rašymo pagrindai (išskyrus Kino meno (dramaturgija) ir Kino dramaturgijos studentams)  3 lekt. dr. G. Labanauskaitė
Karjeros valdymas ir antreprenerystė I (išskyrus Muzikos atlikimo programos studentams)  3 lekt. V. Gasparavičius
Menas kalbėti  3 asist. R. Juodelienė
Operos dramaturgija ir interpretacija  3 asist. R. Jūraitė
Režisūros pagrindai (išskyrus Teatro režisūros programos / specializacijos studentams)  3 lekt. J. Javaitis
Suzuki metodas  3 lekt. V. Grabštaitė
Vaidybos pagrindai (išskyrus Vaidybos ir režisūros katedros studentams)  3 lekt. G. Liutkevičius
Šiuolaikinis šokis ir improvizacija  3 lekt. G. Jankauskienė
Choras* (išskyrus Choro dirigavimo ir Džiazo specializacijų studentams)  3 + 3  asist. E. Kaveckas
Džiazo istorija**  3 + 3  lekt. J. Rimša
Folkloro ansamblio studija   doc. E. Vyčinas
Garso įrašų technika*   doc. G. Zujus
International Collaboration in Contemporary  Improvisation  3

asist. Arnas Mikalkėnas,
doc. Liudas Mockūnas, 

Muzikinės ne Europos tautų kultūros: Amerika, Afrika  3 doc. E. Vyčinas
Muzikos akustika  3 prof. dr. Rytis Ambrazevičius
Rytų klasikinės muzikos tradicijos: Indija, Kinija, Persija  3 lekt. dr. E. Velička
Basics of Acoustics (anglų kalba)  3 prof. dr. Rytis Ambrazevičius
Užsienio kalba: prancūzų (pažengusiems)*  3 + 3  lekt. A. Maleckaitė
Užsienio kalba: prancūzų (pradedantiesiems)*  3 + 3  lekt. A. Maleckaitė
Užsienio kalba: vokiečių (pažengusiems)*  3 + 3  lekt. L. Kižla
Užsienio kalba: vokiečių (pradedantiesiems)*  3 + 3  lekt. L. Kižla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* jeigu dalyko trukmė – 2 semestrai, gali rinktis tik tie, kurie jį pasirinko I semestrą (rudens).

LPD dalykai LMTA magistrantams

 Dalykas  Kreditai  Dėstytojas
Choras(išskyrus Choro dirigavimo ir Džiazo specializacijų studentams)  5  asist. E.Kaveckas
Instrumentinės ansamblinės muzikos istorija*  5  doc. V. Gerulaitis
Muzikinių gabumų lavinimas  5  doc. dr. V. Umbrasienė
Operos dramaturgija*  5  prof. dr. A. Žiūraitytė
Pasaulio muzika: tradicinės muzikos kultūros  5  doc. E. Vyčinas
Audiovizualinių medijų istorija ir antropologija  5  doc. dr. L. Kaminskaitė – Jančorienė
Contemporary Lithuanian Drama (anglų kalba)  5  lekt. dr. G. Labanauskaitė
Contemporary Lithuanian Theatre of Change (anglų kalba)  5  lekt. V. Jauniškis

 

* jeigu dalyko trukmė – 2 semestrai, gali rinktis tik tie, kurie jį pasirinko I semestrą (rudens).

LPD dalykai ne LMTA studentams

 Dalykas  Kreditai  Dėstytojas
Audiovizualinių medijų istorija ir antropologija, MA  5 doc. dr. L. Kaminskaitė – Jančorienė
Contemporary Lithuanian Drama (anglų kalba), MA  5 lekt. dr. G. Labanauskaitė
Contemporary Lithuanian Theatre of Change (anglų kalba), MA  5  lekt. V. Jauniškis
Pasaulio muzika: tradicinės muzikos kultūros, MA  5 doc. E. Vyčinas
Contemporary Lithuanian Theatre: Names and Styles (anglų kalba), BA  3 lekt. V. Jauniškis
Creative Writing (anglų kalba), BA  3 lekt. dr. G. Labanauskaitė
Menas kalbėti, BA  3 asist. R. Juodelienė
Operos dramaturgija ir interpretacija, BA  3 asist. R. Jūraitė
Režisūros pagrindai, BA  3 lekt. J. Javaitis
Vaidybos pagrindai, BA  3 lekt. G. Liutkevičius
Bažnytinės muzikos istorija, BA  3 doc. dr. J. Vilimas
Ekspresionizmas muzikoje, BA  3 doc. Z. Kelmickaitė
Folkloro ansamblio studija, BA (būtini minimalūs muzikiniai gebėjimai)  3 doc. E. Vyčinas
Klasicizmo epochos instrumentinė muzika, BA  3 doc. dr. V. Markeliūnienė
Muzikinės ne Europos tautų kultūros: Amerika, Afrika, BA  3 doc. E. Vyčinas
Basics of Acoustics, BA (anglų kalba)  3 prof. dr. Rytis Ambrazevičius
The Rise of Popular Music: Arts and Enterteinment in the 19th century Europe, BA (anglų kalba)  3 doc. dr. J. Vilimas

 

Optional subjects for Erasmus / International students

 Subject  Credits  Lecturer
Contemporary Lithuanian Theatre of Change, MA  5 Lect. V. Jauniškis
Contemporary Lithuanian Drama, MA  5  Lect. dr. G. Labanauskaitė
Contemporary Dance and Improvisation, BA  3 Lect. G. Jankauskienė
Contemporary Lithuanian Theatre: Names and Styles, BA  3 Lect. V. Jauniškis
Public Speaking in English as a Foreign Language: How to speak so that they listen, BA  3 Lect. Viltė Gridasova
Creative Writing, BA  3 Lect. dr. G. Labanauskaitė
International Collaboration in Contemporary  Improvisation, BA  3 Assoc. prof. L. Mockūnas, Assist. A. Mikalkėnas (LMTA) and teachers form ESMUC, EMTA, RCS
Practice of Lithuanian Ethnic Music  3  Prof. dr. D. Vyčinienė, assoc. prof. dr. D. Urbanavičienė
Suzuki Method  3 Assoc. prof. V. Grabštaitė
The Rise of Popular Music: Arts and Entertainment in the 19th century Europe   3 Assoc. prof. dr. J. Vilimas
Basics of Acoustics  3 Prof. dr. R. Ambrazevičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

After registration period, students will receive e-mail confirming successful registration. Courses will start from the 8th week.
NB! Course will be cancelled if less than 3 students register to the course..