Senato nutarimai

2019 M. BIRŽELIO 19 D. LMTA SENATO POSĖDIS

Nutarimas Nr. 12-SN Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo

Nutarimas Nr. 13-SN Dėl profesoriaus pedagoginio vardo suteikimo

Nutarimas Nr. 14-SN Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojų ir koncertmeisterių darbo krūvio apskaitos tvarkos

Nutarimas Nr. 15-SN Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pirmosios studijų pakopos studentų praktikų organizavimo

Nutarimas Nr. 16-SN Dėl Minimalių kvalifikacinių Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pianistų koncertmeisterių pareigybių reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo

Nutarimas Nr. 17-SN Dėl dėstytojo ir koncertmeisterio kontaktinio darbo santykio Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedroje 2019-2020 studijų metais

2019 M. BALANDŽIO 24 D. LMTA SENATO POSĖDIS

Nutarimas 7-SN Dėl Pavyzdinių Lietuvos muzikos ir teatro akademijos fakulteto nuostatų patvirtinimo

Nutarimas 8-SN Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų pažangumo eilės sudarymo ir taikymo tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo

Nutarimas 9-SN Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų programų reglamento naujos redakcijos patvirtinimo

Nutarimas 10-SN Dėl Gretutinių studijų organizavimo tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo

Nutarimas 11-SN Dėl Lietuvos universitetų rektorių konferencijos patvirtintų Publikavimo etikos gairių įgyvendinimo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje

2019 M. KOVO 27 D. LMTA SENATO POSĖDIS

Nutarimas Nr. 3-SN Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos stipendijų nuostatų patvirtinimo

Nutarimas Nr. 4-SN Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto tarybos sudarymo nuostatų patvirtinimo

Nutarimas Nr. 5-SN Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto tarybos įgaliojimų pratęsimo

2019 M. VASARIO 13 D. LMTA SENATO POSĖDIS

Senato 2018 metų veiklos ataskaita

Nutarimas Nr. 1-SN Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo

Nutarimas Nr. 2-SN Dėl Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros vedėjo patvirtinimo

2018 M. GRUODŽIO 12 D. LMTA SENATO POSĖDIS

Nutarimas Nr. 21-SN Dėl Elonos Bajorinienės patvirtinimo Teatro ir kino fakulteto dekano pareigoms

Nutarimas Nr. 22-SN Dėl atnaujintų Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų nuostatų patvirtinimo

Nutarimas Nr. 23-SN Dėl atnaujinto Minimalių kvalifikacinių Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo

Nutarimas Nr. 24-SN Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos etikos komiteto veiklos nuostatų pakeitimo patvirtinimo

2018 M. SPALIO 24 D. LMTA SENATO POSĖDIS

Nutarimas Nr. 19-SN Dėl atnaujintų Lietuvos muzikos ir teatro akademijos stipendijų nuostatų patvirtinimo

Nutarimas Nr. 20-SN Dėl 2018 m. į doktorantūrą priimtų doktorantų disertacijų ir meno projektų vadovų ir tyrimų tematikų patvirtinimo

2018 M. BIRŽELIO 21 D. LMTA SENATO POSĖDĮ

Nutarimas Nr. 17-SN Dėl Įmokų už studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo

Nutarimas Nr. 18-SN Dėl Vaidybos ir režisūros katedros profesoriaus Jono Vaitkaus akademinės etikos pažeidimo

2018 M. GEGUŽĖS 16 D. LMTA SENATO POSĖDIS

Nutarimas Nr. 12-SN Dėl Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos kultūros tyrimų instituto ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos humanitarinių mokslų srities menotyros krypties doktorantūros reglamento patvirtinimo

Nutarimas Nr. 13-SN Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų programų komitetų nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo

Nutarimas Nr. 14-SN Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos narių Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos kultūros tyrimų instituto ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos humanitarinių mokslų srities menotyros krypties doktorantūros komiteto sudėtyje patvirtinimo

Nutarimas Nr. 15-SN Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos meno doktorantūros muzikos krypties studijų programos patvirtinimo

Nutarimas Nr. 16-SN Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos meno doktorantūros teatro ir kino krypties studijų programos patvirtinimo

2018 m. gegužės 2 d. LMTA Senato posėdis

Nutarimas Nr. 11-SN Dėl LMTA senato nario atsistatydinimo iš senato nario pareigų patvirtinimo

2018 m. kovo 28 d. LMTA senato posėdis

Nutarimas Nr. 6-SN Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų viešo konkurso pareigoms eiti ir atestavimo organizavimo tvarko aprašo 21 punkto pakeitimo

Nutarimas Nr. 7-SN Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo

Nutarimas Nr. 8-SN Dėl profesoriaus pedagoginio vardo suteikimo

Nutarimas Nr. 9-SN Dėl Studentų priėmimo 2018 metais taisyklių patvirtinimo

Nutarimas Nr. 10-SN Dėl Priėmimo į LMTA meno doktorantūrą tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 m. vasario 21 d. LMTA senato posėdis

Senato 2017 metų veiklos ataskaita

Nutarimas Nr. 3-SN Dėl Tarybos narių rinkimų komisijos sudėties pakeitimo

Nutarimas Nr. 4-SN Dėl kandidatų į Tarybos narius sąrašo patvirtinimo

Nutarimas Nr. 5-SN Dėl pritarimo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos struktūros pertvarkai

2018 m. sausio 29 d. senato posėdis

Nutarimas Nr. 1-SN Dėl pritarimo, kad LMTA siektų doktorantūros teisės humanitarinių mokslų srities menotyros kryptyje

Nutarimas Nr. 2-SN Dėl Įmokų už studijas LMTA mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 m. lapkričio 29 d. LMTA senato posėdis

Nutarimas Nr. SN-27. Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos mokslo veiklos plėtros strategijos patvirtinimo

Nutarimas Nr. SN-28. Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos meno doktorantūros reglamento patvirtinimo

Nutarimas Nr. SN-29. Dėl Baigiamųjų darbų vertinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nutarimas Nr. SN-30. Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo

Nutarimas Nr. SN-31. Dėl profesoriaus pedagoginio vardo suteikimo

2017 m. spalio 18 d. LMTA senato posėdis

Nutarimas Nr. 22-SN. Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tarybos narių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo

Nutarimas Nr. 23-SN. Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tarybos narių rinkimų komisijos sudarymo

Nutarimas Nr. 24-SN. Dėl kandidatų į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tarybą kėlimo

2017 m. rugsėjo 27 d. LMTA senato posėdis

Nutarimas Nr. 20-SN Dėl investicijų projekto „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio, Olandų g. 21a, Vilniuje, sukūrimas“ (I etapo) finansavimo

Nutarimas Nr. 21-SN. Dėl doktorantų meno projektų kūrybinės ir tiriamosios dalių vadovų ir meno projektų tematikų patvirtinimo

2017 m. birželio 21 d. LMTA senato posėdis

Nutarimas Nr. 18-SN. Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo

Nutarimas Nr. 19-SN. Dėl profesoriaus pedagoginio vardo suteikimo

2017 m. gegužės 17 d. LMTA senato posėdis

Nutarimas Nr. 14-SN Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos statuto naujos redakcijos projekto pateikimo Tarybai

Nutarimas Nr. 15-SN Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pedagoginių profesoriaus ir docento vardų suteikimo tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo

Nutarimas Nr. 16-SN Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo

Nutarimas Nr. 17-SN Dėl profesoriaus pedagoginio vardo suteikimo

2017 m. balandžio 19 d. LMTA senato posėdis

Nutarimas Nr. 5-SN Dėl Priėmimo į bakalauro ir magistrantūros studijų programas 2017 m. taisyklių patvirtinimo

Nutarimas Nr. 6-SN Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo

Nutarimas Nr. 7-SN Dėl profesoriaus pedagoginio vardo suteikimo

Nutarimas Nr. 8-SN Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo

Nutarimas Nr. 9-SN Dėl profesoriaus pedagoginio vardo suteikimo

Nutarimas Nr. 10-SN Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo

Nutarimas Nr. 11-SN Dėl profesoriaus pedagoginio vardo suteikimo

Nutarimas Nr. 12-SN Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo

Nutarimas Nr. 13-SN Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo

2017 m. kovo 29 d. LMTA senato posėdis

Nutarimas Nr. 4-SN Dėl muzikos krypties doktoranto meno projekto tiriamosios dalies vadovo patvirtinimo

2017 m. vasario 22 d. LMTA senato posėdis

Nutarimas Nr. 1-SN Dėl pritarimo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos senato 2016 m. veiklos ataskaitai

Nutarimas Nr. 2-SN Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos inovacijų studijų centro veiklos krypčių patvirtinimo

Nutarimas Nr. 3-SN Dėl muzikos krypties doktoranto meno projekto kūrybinės dalies vadovo patvirtinimo

2016 m. gruodžio 7 d. LMTA senato posėdis

Nutarimas Nr. 10-SE-1 Dėl LMTA dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkurso pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo naujos redakcijos tvirtinimo

Nutarimas Nr. 10-SE-2 Dėl LMTA dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo į pagrindines pareigas ir atestacijos komisijos sudarymo ir darbo tvarkos aprašo naujos redakcijos tvirtinimo

Nutarimas Nr. 10-SE-3 Dėl priėmimo į bakalauro ir magistrantūros studijų programas 2017 m. taisyklių projekto tvirtinimo

Nutarimas Nr. 10-SE-4 Dėl minimalaus konkursinio balo nustatymo

Nutarimas Nr. 10-SE-5 Dėl LMTA senato meno komisijos nuostatų tvirtinimo

Nutarimas Nr. 10-SE-6 Dėl LMTA senato mokslo komisijos nuostatų tvirtinimo

2016 m. spalio 26 d. LMTA senato posėdis

Nutarimas Nr. 9-SE-1 Dėl etnologijos krypties doktoranto vadovo ir konsultanto, disertacijos tematikos, muzikos ir teatro ir kino krypčių meno doktorantų meno projektų tematikos tvirtinimo

Nutarimas Nr. 9-SE-2 Dėl Minimalių kvalifikacinių Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo naujos redakcijos tvirtinimo

Nutarimas Nr. 9-SE-3 Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos senato studijų komisijos nuostatų tvirtinimo

Nutarimas Nr. 9-SE-4 Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos senato studentų reikalų komisijos nuostatų tvirtinimo

2016 m. rugsėjo 21 d. LMTA senato posėdis

Nutarimas Nr. 8-SE-1 Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriaus prof. Zbignevo Ibelgaupto teikiamų kandidatūrų į prorektorių pareigas tvirtinimo

Nutarimas Nr. 8-SE-2 Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojų ir koncertmeisterių darbo krūvio apskaitos tvarkos aprašo naujos redakcijos tvirtinimo

Nutarimas Nr. 8-SE-3 Dėl meno doktorantų meno projektų kūrybinės ir tiriamosios dalies vadovų ir konsultantų tvirtinimo

2016 m. rugpjūčio 30 d. LMTA senato posėdis

Nutarimas Nr. 7-SE-1 Dėl siūlymo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tarybai rinkti prof. Zbignevą Ibelgauptą į rektoriaus pareigas

2016 m. birželio 29 d. LMTA senato posėdis

Nutarimas Nr. 6-SE-1 Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos senato darbo reglamento tvirtinimo

Nutarimas Nr. 6-SE-2 Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos etikos komiteto veiklos nuostatų tvirtinimo

Nutarimas Nr. 6-SE-3 Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos intelektinės nuosavybės objektų valdymo reglamento tvirtinimo

2016 m. birželio 8 d. LMTA senato posėdis

Nutarimas Nr. 5-SE-1 Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos senato pirmininko, pirmininiko pavaduotojo ir sekretoriaus tvirtinimo