I pakopa. Bakalauro studijos

Kviečiamųjų studijuoti LMTA dėmesiui!

Papildomo priėmimo studijų sutartys pasirašomos 2019 m. rugpjūčio 21-22 dienomis nuo 12:00 val. iki 14:00 val. 101 kab. LMTA I rūmuose (Gedimino pr. 42, Vilnius).

Kviečiamieji studijuoti Klaipėdos fakultete, prašymą ir kitus dokumentus pateikia Klaipėdoje 2019 m. rugpjūčio 21-22 dienomis LMTA Klaipėdos fakulteto 214 kab. (K. Donelaičio g. 4, Klaipėda) darbo dienomis nuo 12:00 iki 14:00 val.

Tam kad sklandžiai vyktų studijų pasirašymas, iš anksto prašome internetu užpildyti prašymo (anketą) priedą, į kurį nuorodą gausite el. paštu ir kuriame yra būtina nurodyti atvykimo dieną ir laiką.

Atvykę stojantieji pateikia:

 • Stojančiojo prašymo priedas (pildomas iš anksto internetu).
 • Asmens tapatybės kortelės arba paso originalas (parodyti).
 • Brandos atestato ir jo priedo arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų originalai (parodyti).
 • Diplomo ir jo priedėlio (priedo) originalai (parodyti), jeigu baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla.
 • Dokumentų, patvirtinančių pavardės arba vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde arba vardu, notaro patvirtintos kopijos.
 • 1 (viena) asmens fotonuotrauka (3×4).
 • Kviečiamojo studijuoti registracijos įmokos kvito kopija (45 eurai)*.
 • Sumokėtos studijų įmokos (20 % semestro kainos) kvito kopiją (jeigu asmuo kviečiamas studijuoti valstybės nefinansuojamoje vietoje).
 • Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos baigimo pažymėjimo kopija (jeigu turi).

________________________________________________

*Registracijos įmokos kvitas

Suma: 45,00 Eur

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Gedimino pr. 42, LT-01110 Vilnius, Lietuva

Įmonės kodas 111950624

Atsisk. sąsk. Nr. LT147300010002455553,

AB bankas „Swedbank“, kodas 73000

Įmokos kodas: 103129

** Studijų kainas rasite čia:

https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/studiju-kainos/

Mokėjimo kvitus galite sugeneruoti https://kvitas.lmta.lt/

 


2019 metais Lietuvos muzikos ir teatro akademija skelbia priėmimą į šias  studijų programas:

Studijų programa

Specializacijos

Pastabos

Kino menas (Vilniuje) dramaturgija  
Menų pedagogika (Klaipėdoje) muzika*  
šokis  
teatras  
Menų pedagogika (Vilniuje) muzika  
Muzikos atlikimas (Vilniuje)** akordeonas  
choro dirigavimas  
dainavimas  
dirigavimas pučiamųjų orkestrui***  
dirigavimas simfoniniam orkestrui  
džiazas  
fortepijonas  
klavesinas  
liaudies instrumentai  
mušamieji instrumentai  
pučiamieji instrumentai  
styginiai instrumentai (išskyrus gitarą)  
vargonai  
Muzikos atlikimas (Klaipėdoje)** dainavimas  
liaudies instrumentai  
styginiai instrumentai (gitara)  
chorvedyba ir vargonininkavimas  
džiazo ir populiarioji muzika  
Muzikos studijos (Vilniuje)** elektroninė muzika  
kompozicija  
garso režisūra  
muzikinis folkloras  
muzikos industrija ir prodiusavimas  
muzikos tyrimai  

Scenos ir kino menų istorija ir kritika (Vilniuje)

   

Šokis (Vilniuje)

klasikinis šokis  
šiuolaikinis šokis  

Šokio subkultūros (Klaipėdoje)

  Pramoginis, tautinis, performatyvus šokis.

Teatro menas (Vilniuje)

režisūra

 

Vaidyba (Klaipėdoje)

   

* stojantiems į konkursinį balą papildomai įskaičiuojami Tarptautinės muzikos olimpiados ir Lietuvos mokinių muzikos olimpiados I–III vietų laimėjimų įvertinimo rezultatai. Šių olimpiadų pasiekimų įvertinimai papildo konkursinį balą šiomis vertėmis:

 • Tarptautinės muzikos olimpiados 1 vieta – 2,5 balo; 2 vieta – 1,5 balas; 3 vieta – 1 balas;
 • Lietuvos mokinių muzikos olimpiados 1 vieta – 1,5 balo; 2 vieta – 1 balas; 3 vieta – 0,5 balo

** stojantiesiems į šias muzikos krypties studijų programas į konkursinį balą įskaičiuojamas muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas.

*** stojantiesiems, turintiems bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimą, skaičiuojant konkursinį balą pridedama 0,5 balo.


2019 m. bendrojo priėmimo tvarkos aprašas

Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių

Norint pateikti prašymą studijuoti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pirmosios (bakalauro) pakopos studijose reikia registruotis per Bendrojo priėmimo sistemą. 

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą.

Konkursinis balas

Studentų priėmimo 2019 m. taisyklės

Priėmimo statistika