I pakopa. Bakalauro studijos

2020 metais Lietuvos muzikos ir teatro akademija skelbia priėmimą į šias  studijų programas:

Studijų programa

Specializacijos

Studijų programos ar specializacijos vydymo vieta

Kino menas dramaturgija Vilnius
garso dizainas Vilnius
montažas Vilnius
vaizdo operatorius Vilnius
vaizdo režisūra Vilnius
prodiusavimas Vilnius
Muzikos atlikimas* akordeonas Vilnius
choro dirigavimas Vilnius
chorvedyba ir vargonininkavimas Klaipėda
dainavimas Vilnius
dirigavimas pučiamųjų orkestrui Vilnius
dirigavimas simfoniniam orkestrui Vilnius
džiazas Vilnius
džiazo ir populiarioji muzika Klaipėda 
fortepijonas Vilnius
klavesinas Vilnius
liaudies instrumentai Vilnius 
miuziklas Klaipėda
mušamieji instrumentai Vilnius
pučiamieji instrumentai Vilnius
styginiai instrumentai Vilnius
styginiai instrumentai (gitara) Klaipėda
vargonai Vilnius
Muzikos studijos* elektroninė muzika Vilnius
kompozicija Vilnius
muzika ir edukacija Klaipėda
muzikinis folkloras Vilnius
muzikos industrija ir prodiusavimas Vilnius
muzikos tyrimai Vilnius
Scenos ir kino menų istorija ir kritika   Vilnius
Šokio subkultūros   Klaipėda
Teatro menas teatras ir renginių režisūra** Klaipėda
vaidyba Vilnius

stojantiesiems į šias muzikos krypties studijų programas į konkursinį balą įskaičiuojamas muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas.

** šis specializacijos pavadinimas yra derinamas ir gali keistis.


Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių

Norint pateikti prašymą studijuoti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pirmosios (bakalauro) pakopos studijose reikia registruotis per Bendrojo priėmimo sistemą. 

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą.

Konkursinis balas

Studentų priėmimo 2020 m. taisyklės (informacija rengiama)

Priėmimo statistika