I pakopa. Bakalauro studijos

2019 metais Lietuvos muzikos ir teatro akademija skelbia priėmimą į šias  studijų programas:

Studijų programa

Specializacijos

Pastabos

Kino menas (Vilniuje) dramaturgija  
Menų pedagogika (Klaipėdoje) muzika*  
šokis  
teatras  
Menų pedagogika (Vilniuje) muzika  
Muzikos atlikimas (Vilniuje)** akordeonas  
choro dirigavimas  
dainavimas  
dirigavimas pučiamųjų orkestrui***  
dirigavimas simfoniniam orkestrui  
džiazas  
fortepijonas  
klavesinas  
liaudies instrumentai  
mušamieji instrumentai  
pučiamieji instrumentai  
styginiai instrumentai (išskyrus gitarą)  
vargonai  
Muzikos atlikimas (Klaipėdoje)** dainavimas  
liaudies instrumentai  
styginiai instrumentai (gitara)  
chorvedyba ir vargonininkavimas  
džiazo ir populiarioji muzika  
Muzikos studijos (Vilniuje)** elektroninė muzika  
kompozicija  
garso režisūra  
muzikinis folkloras  
muzikos industrija ir prodiusavimas  
muzikos tyrimai  

Scenos ir kino menų istorija ir kritika (Vilniuje)

   

Šokis (Vilniuje)

klasikinis šokis  
šiuolaikinis šokis  

Šokio subkultūros (Klaipėdoje)

  Pramoginis, tautinis, performatyvus šokis.

Teatro menas (Vilniuje)

režisūra

 

Vaidyba (Klaipėdoje)

   

* stojantiems į konkursinį balą papildomai įskaičiuojami Tarptautinės muzikos olimpiados ir Lietuvos mokinių muzikos olimpiados I–III vietų laimėjimų įvertinimo rezultatai. Šių olimpiadų pasiekimų įvertinimai papildo konkursinį balą šiomis vertėmis:

  • Tarptautinės muzikos olimpiados 1 vieta – 2,5 balo; 2 vieta – 1,5 balas; 3 vieta – 1 balas;
  • Lietuvos mokinių muzikos olimpiados 1 vieta – 1,5 balo; 2 vieta – 1 balas; 3 vieta – 0,5 balo

** stojantiesiems į šias muzikos krypties studijų programas į konkursinį balą įskaičiuojamas muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas.

*** stojantiesiems, turintiems bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimą, skaičiuojant konkursinį balą pridedama 0,5 balo.


2019 m. bendrojo priėmimo tvarkos aprašas

Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių

Norint pateikti prašymą studijuoti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pirmosios (bakalauro) pakopos studijose reikia registruotis per Bendrojo priėmimo sistemą. 

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą.

Konkursinis balas

Studentų priėmimo 2019 m. taisyklės

Priėmimo statistika