Konkursinis balas

2019 m. priėmimas į pirmosios pakopos studijas

Konkursinio balo sandara

Studijų kryptis Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas
Kinas Stojamasis egzaminas 1,0
Muzika
Šokis
Teatras