Konkursinis balas

2020 m. priėmimas į pirmosios pakopos studijas

Konkursinio balo sandara 

Studijų kryptis Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Pastabos
Kinas Stojamasis egzaminas 1,0  
Muzika Įskaičiuojamas muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas, kuriam taikomas svertinis koeficientas 0,15.
Šokis  
Teatras