Stojamųjų egzaminų reikalavimai

Stojamųjų egzaminų reikalavimai stojantiesiems į pirmąją (bakalauro) studijų pakopą

Kino menas, dramaturgija (Vilniuje)

Menų pedagogika (muzika) (Vilniuje ir Klaipėdoje)

Menų pedagogika (šokis) (Klaipėdoje)

Menų pedagogika (teatras) (Klaipėdoje)

Muzikos atlikimas, choro dirigavimas (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, chorvedyba ir vargonininkavimas (Klaipėdoje)

Muzikos atlikimas, akordeonas (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, dainavimas (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, dainavimas (Klaipėdoje)

Muzikos atlikimas, džiazas (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, džiazo ir populiarioji muzika (Klaipėdoje)

Muzikos atlikimas, fortepijonas (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai(Vilniuje)

Muzikos atlikimas, styginiai instrumentai (išskyrus gitarą) (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, styginiai instrumentai (gitara) (Klaipėdoje)

Muzikos atlikimas, liaudies instrumentai (Vilniuje ir Klaipėdoje)

Muzikos atlikimas, klavesinas (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, vargonai (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, dirigavimas simfoniniam orkestrui (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, dirigavimas pučiamųjų orkestrui (Vilniuje)

Muzikos studijos, elektroninė muzika (Vilniuje)

Muzikos studijos, kompozicija (Vilniuje)

Muzikos studijos, garso režisūra (Vilniuje)

Muzikos studijos, muzikinis folkloras (Vilniuje)

Muzikos studijos, muzikos industrija ir prodiusavimas (Vilniuje)

Muzikos studijos, muzikos tyrimai (Vilniuje)

Scenos ir kino menų istorija ir kritika (Vilniuje)

Šokis (Vilniuje)

Šokio subkultūros (Klaipėdoje)

Teatro menas, režisūra (Vilniuje)

Vaidyba (Klaipėdoje)

Asmenys, neišlaikę stojamųjų egzaminų, negali dalyvauti konkurse į menų studijų srities studijų programas. Stojamasis egzaminas laikomas išlaikytu, jei stojantysis atliko visas užduotis ir kiekvienos užduoties atlikimas yra įvertintas teigiamai. 

Kilus klausimams rašykite priemimas@lmta.lt.