Stojamųjų egzaminų reikalavimai

Stojamųjų egzaminų reikalavimai stojantiesiems į pirmąją (bakalauro) studijų pakopą

Kino menas (dramaturgija) (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, choro dirigavimas (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, akordeonas (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, dainavimas (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, džiazas (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, fortepijonas (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, styginiai instrumentai (išskyrus gitarą) (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, styginiai instrumentai (gitara) (Klaipėdoje)

Muzikos atlikimas, liaudies instrumentai (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, klavesinas (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, vargonai (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, dirigavimas simfoniniam orkestrui  (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, dirigavimas kariniam pučiamųjų orkestrui (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, chorvedyba ir vargonininkavimas (Klaipėdoje)

Muzikos atlikimas, dainavimas (Klaipėdoje)

Muzikos atlikimas, džiazo ir populiarioji muzika (Klaipėdoje)

Muzikos atlikimas, liaudies instrumentai (Klaipėdoje)

Muzikos studijos, elektroninė muzika (Vilniuje)

Muzikos studijos, kompozicija (Vilniuje)

Muzikos studijos, muzikinis folkloras (Vilniuje)

Muzikos studijos, muzikos tyrimai (Vilniuje)

Scenos ir kino menų istorija ir kritika (Vilniuje)

Šokis (Vilniuje)

Šokio subkultūros (Klaipėdoje)

Teatro menas, režisūra (Vilniuje)

Vaidyba (Klaipėdoje)

 

Asmenys, neišlaikę stojamųjų egzaminų, negali dalyvauti konkurse į menų studijų srities studijų programas. Stojamasis egzaminas laikomas išlaikytu, jei stojantysis atliko visas užduotis ir kiekvienos užduoties atlikimas yra įvertintas teigiamai.