Muzika ir edukacija

Nauja Muzikos studijų programos specializacija Muzika ir edukacija yra pirmoji šios studijų programos  specializacija Klaipėdos fakultete, skirta parengti muziką – pedagogą, turintį bendrąją kultūrinę kompetenciją, šiuolaikinių muzikinio  ugdymo, muzikos atlikimo ir vadybos teorinių žinių bei praktinių gebėjimų.  

Įgiję menų bakalauro laipsnį ir pedagogo kvalifikaciją, absolventai galės dirbti mokytojais, muzikinių kolektyvų ir meninių projektų vadovais, edukatoriais įvairiuose muzikinio ugdymo kontekstuose: bendrojo ugdymo ir menų mokyklose, neformalaus ugdymo bei kultūros institucijose.

    

 

Kodėl verta rinktis Muzikos ir edukacijos specializaciją?

Stojamojo egzamino reikalavimai