Konkursinis balas

Konkursinio balo sandara

Stojantiems į studijų programų valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas, konkursinis balas apskaičiuojamas susumavus stojamųjų egzaminų pažymius ir pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių aritmetinį vidurkį, padaugintus iš svertinių koeficientų.

 

Studijų programa

Specializacija (-os)

Atrankos

kriterijai

Svertiniai

koeficientai

Garso dizainas

 

Stojamasis egzaminas

0,6
Kūrybinis darbas raštu ir motyvacinis pokalbis  0,2
Pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis  0,2

Kino menas

 

garso režisūra

prodiusavimas

vaizdo operatorius

vaizdo režisūra

Stojamasis egzaminas

0,6

Kūrybinis darbas raštu ir motyvacinis pokalbis

0,2

Pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis

0,2

Kompozicija

akademinė kūryba

skaitmeninės technologijos

 

Stojamasis egzaminas

0,6

Motyvacinis pokalbis

 

0,2

 

Pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis

0,2

Meno teorija

 

etnomuzikologija

Stojamasis egzaminas

0,6

Motyvacinis pokalbis

0,2

Pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis

0,2

muzikologija

Stojamasis egzaminas

0,6

Motyvacinis pokalbis

0,2

Pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis

0,2

kinotyra

 

Pirmosios pakopos baigiamojo (-ųjų) darbo (-ų) pažymys (pažymių vidurkis)

0,6

 

 

Motyvacinis pokalbis

0,2

Pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis

0,2

teatrologija

Pirmosios pakopos baigiamojo (-ųjų) darbo (-ų) pažymys (pažymių vidurkis)

0,6

 

Motyvacinis pokalbis

0,2

Pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis

0,2

Muzikos atlikimas

akordeonas

Stojamasis egzaminas

Motyvacinis pokalbis

Pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis

0,6

0,2

0,2

choro dirigavimas

dainavimas

dirigavimas pučiamųjų orkestrui

dirigavimas simfoniniam orkestrui

džiazas

fortepijonas

kamerinis dainavimas

klavesinas

liaudies instrumentai

mušamieji instrumentai

pučiamieji instrumentai

styginiai instrumentai

šiuolaikinė muzika

vargonai

Muzikos atlikimas

kamerinis ansamblis

 

Stojamasis egzaminas:

1. kamerinis ansamblis

0,3

 

Stojamasis egzaminas: 
2. grojimas instrumentu

0,3

Motyvacinis pokalbis

0,2

Pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis

 0,2

Muzikos atlikimas

koncertmeisteris

 

Stojamasis egzaminas:
1. koncertmeisteris

0,3

Stojamasis egzaminas:
2. grojimas fortepijonu

0,3

Motyvacinis pokalbis

0,2

Pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis

 0,2

Meno vadyba

 

Pirmosios pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis (be baigiamojo/-ųjų darbo/-ų įvertinimo/-ų)

0,2

Meno studijų arba vadybos, arba verslo, arba verslo ir vadybos krypčių pirmosios pakopos studijų baigiamojo darbo pažymys arba baigiamojo/-ųjų egzamino/-ų pažymys (pažymių vidurkis)

0,3

 

Motyvacinis pokalbis

0,5

Teatro menas 

 

 

vaidyba

Stojamasis egzaminas

0,6

Motyvacinis pokalbis

0,2

Pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis

 0,2

režisūra

Stojamasis egzaminas

0,6

Kūrybinis darbas raštu ir motyvacinis pokalbis

0,2

Pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis

 0,2