Konkursinis balas

Konkursinio balo sandara stojantiesiems 2019 m.

Stojantiems į LMTA Senato patvirtintas visų studijų programų valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas, konkursinis balas apskaičiuojamas susumavus stojamųjų egzaminų pažymius ir pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių aritmetinį vidurkį, padaugintus iš svertinių koeficientų.

Konkursinio balo sandara