Priėmimo reikalavimai

Priėmimo reikalavimai stojantiesiems į antrąją (magistrantūros) studijų pakopą

Dramos režisūra (Klaipėdoje)  2019 m. 

Kompozicija, akademinė kūryba (Vilniuje) 2019 m.

Kompozicija, skaitmeninės technologijos (Vilniuje) 2019 m. 

Muzikos atlikimas, akordeonas (Vilniuje) 2019 m. 

Muzikos atlikimas, choro dirigavimas (Vilniuje ir Klaipėdoje) 2019 m.

Muzikos atlikimas, dainavimas (Vilniuje ir Klaipėdoje) 2019 m. 

Muzikos atlikimas, kamerinis dainavimas (Vilniuje) 2019 m. 

Muzikos atlikimas, dirigavimas pučiamųjų orkestrui (Vilniuje) 2019 m. 

Muzikos atlikimas, dirigavimas simfoniniam orkestrui (Vilniuje) 2019 m. 

Muzikos atlikmas, džiazas (Vilniuje) 2019 m. 

Muzikos atlikimas, džiazo ir populiarioji muzika (Klaipėdoje) 2019 m. 

Muzikos atlikimas, fortepijonas (Vilniuje) 2019 m.

Muzikos atlikimas, kamerinis ansamblis (Vilniuje) 2019 m. 

Muzikos atlikimas, klavesinas (Vilniuje) 2019 m. 

Muzikos atlikimas, koncertmeisteris (Vilniuje) 2019

Muzikos atlikimas, liaudies instrumentai (Vilniuje ir Klaipėdoje) 2019 m.

Muzikos atlikimas, orkestro muzika (Klaipėdoje) 2019 m. 

Muzikos atlikimas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai (Vilniuje) 2019 m.

Muzikos atlikimas, styginiai instrumentai (Vilniuje) 2019 m.

Muzikos atlikimas, šiuolaikinė muzika (Vilniuje) 2019 m. 

Muzikos atlikimas, vargonai (Vilniuje) 2019 m. 

Meno teorija, muzikologija (Vilniuje) 2019 m.

Meno teorija, etnomuzikologija (Vilniuje) 2019 m. 

Meno teorija, kinotyra (Vilniuje) 2019 m. 

Meno teorija, kinotyra (Vilniuje) 2019 m.

Meno vadyba (Vilniuje) 2019 m. 

Teatro menas, vaidyba (Vilniuje) 2019 m. 

Asmenys, neišlaikę stojamųjų egzaminų, negali dalyvauti konkurse į menų studijų srities studijų programas. Stojamasis egzaminas laikomas išlaikytu, jei stojantysis atliko visas užduotis ir kiekvienos užduoties atlikimas yra įvertintas teigiamai. 

Kilus klausimams rašykite priemimas@lmta.lt