Meno pedagogika

Tikslas: Pedagogikos bakalauro, rengiančio muzikos mokytoją, studijų programos tikslas – parengti specialistus, gebančius dirbti pedagoginį darbą formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigose, suburti jose muzikos kolektyvus, organizuoti ir vadovauti jų veiklai, turinčius pedagoginių, muzikinių, psichologijos žinių ir gebančius jas taikyti praktikoje, kritiškai ir kūrybiškai mąstančius, imlius ir atvirus naujovėms, aktyvius pilietinės visuomenės narius, muzikinio ugdymo ir kultūrinio gyvenimo puoselėtojus, siekiančius ir gebančius savarankiškai dirbti, mokytis bei tobulėti visą gyvenimą.

Skiriamieji bruožai: Studijų programa suteikia muzikinį išsilavinimą, leidžiantį pedagoginį darbą derinti su muzikos atlikėjo veikla.

Fakultetas: Muzikos

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis / Profesinė kvalifikacija: Ugdymo mokslų bakalauras (iki 2017 m. meno pedagogikos bakalauras ) ir pedagogo kvalifikacija

Valstybinis kodas: 6121MX002 (iki 2017 m. 612X14001)

Specializacijos: Nėra

Studijų krypčių grupė: Ugdymo mokslai

Akredituota iki: 2019-08-31

Studijų trumė: Nuolatinės studijos, 4 metai

Dokumentai: Informacija ruošiama

Programos apimtis kreditais: 240

Studijų programos komitetas: Informacija ruošiama

Studijų programų planai : LT, EN kalbomis