Garso režisūra

Programos tikslas: Parengti audiovizualinio meno magistrus, gebančius ne tik kokybiškai įrašyti, skaitmenizuoti, rekonstruoti, restauruoti, redaguoti, apdoroti, transformuoti, ir dislokuoti muziką, garsus bei tekstą, įgarsinti renginius, TV ir radijo laidas, filmus bei kitus audiovizualinius kūrinius, transliuoti ir tinkamai parengti įrašus transliavimui bei leidybai, kūrybiškai realizuoti kompozitoriaus, režisieriaus, dramaturgo idėjas, siūlyti savitus garsinius sprendimus, bet ir kritiškai analizuoti kūrinius, susijusius su garso menu, raštu ir žodžiu nagrinėti įvairias su garso menu susijusias problemas.

Skiriamieji bruožai: Tai unikali antrosios pakopos studijų programa Akademijoje, ugdanti profesionalius plataus profilio garso režisierius – ekspertus, analitikus ir praktikus.

Fakultetas: Teatro ir kino fakultetas

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS / PROFESINĖ KVALIFIKACIJA: Menų magistras (iki 2017 m. Muzikos technologijų ir industrijos magistras)

Valstybinis kodas: 6211PX034 (iki 2017 m. 621W37001)

Specializacijos: Nėra

Studijų krypčių grupė: Menai

Akredituota iki: 2020-06-30

Studijų trukmė: Nuolatinės studijos, 2 metai

Dokumentai: Informacija ruošiama

Programos apimtis kreditais: 120

Studijų programos komitetas : Garso režisūros studijų programų komitetas