Kino dramaturgija

Programos tikslas: Parengti aukštos kvalifikacijos profesionalius ir visuomeniškai aktyvius kino dramaturgus, tenkinančius šalies meninius poreikius, puoselėjančius kultūros tradicijų tęstinumą, skatinančius atsinaujinimą ir kūrybiškumą – savo srities specialistus-kino meno žinovus, išmanančius kino meno specifiką, raidos dėsnius, gebančius kompetentingai pasirengti savarankiškai kūrybai, suvokti kino procesą istoriniu, teoriniu, praktiniu bei visuomeniniu aspektu.

Į šią studijų programą priėmimas nevykdomas, kviečiame rinktis Kino meno programos specializaciją Dramaturgija.

Fakultetas: Teatro ir kino fakultetas

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS / PROFESINĖ KVALIFIKACIJA: Menų bakalauras (iki 2017 m. Kino bakalauras)

Valstybinis kodas: 6121PX056 (iki 2017 m. 612W43002)

Specializacijos: Nėra

Studijų krypčių grupė: Menai

Akredituota iki: 2019-08-31

Studijų trukmė: Nuolatinės studijos, 4 metai

Dokumentai: Informacija ruošiama

Programos apimtis kreditais: 240

Studijų programos komitetas : Kino meno studijų programų komitetas

Studijų programų planai : LT kalba