Kino menas

Kino menas – pirmosios pakopos Kino krypties studijų programa, perėmusi LMTA vykdytų Kino dramaturgijosVaizdo režisūros ir Vaizdo operatoriaus studijų programų gerąją patirtį ir tradicijas.

Fakultetas: Teatro ir kino fakultetas

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS / PROFESINĖ KVALIFIKACIJA: Menų bakalauras

Valstybinis kodas: 6121PX008

Specializacijos: Dramaturgija, Garso režisūra, Vaizdo operatorius, Vaizdo režisūra

Studijų krypčių grupė: Menai

Akredituota iki: 2019-08-31

Studijų trukmė: Nuolatinės studijos, 4 metai

Dokumentai: Informacija ruošiama

Programos apimtis kreditais: 240

Studijų programos komitetas : Kino meno studijų programų komitetas

Studijų programų planai : LT kalba