Kompozicija

Programos tikslas: rengti menų magistrus, puikiai išmanančius mokslo tiriamojo darbo pagrindus, kompozicijos teoriją ir praktiką, turinčius labai gerus instrumentuotės, elektroninės ir kompiuterinės muzikos kūrimo įgūdžius. Baigęs šią programą, studentas bus įgijęs kūrybos patirtį, gebės profesionaliai įgyvendinti su akademiniais muzikos žanrais susijusius kūrybinius projektus, sėkmingai dirbti elektroninės muzikos srityje, taip pat bus sukaupęs gilias teorines žinias, gebės plėsti akiratį ir mokytis savarankiškai.

 

Fakultetas: Muzikos fakultetas

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS / PROFESINĖ KVALIFIKACIJA: Menų magistras (iki 2017 m. Muzikos magistras)

Valstybinis kodas: 6211PX001 (iki 2017 m. 621W32001)

Specializacijos: Akademinė kūryba, Skaitmeninės technologijos

Studijų krypčių grupė: Menai

Akredituota iki: 2019-08-31

Studijų trukmė: Nuolatinės studijos, 2 metai

Dokumentai: Informacija ruošiama

Programos apimtis kreditais: 120

Studijų programos komitetas : Kompozicijos studijų programų komitetas

Studijų programų planai : LT, EN kalbomis