Meno vadyba

Tikslas: Parengti profesionalius ir visuomeniškai aktyvius kino, teatro ir muzikos vadybininkus, tenkinančius šalies meninius ir kultūrinius poreikius, puoselėjančius kultūros tradicijų tęstinumą, skatinančius atsinaujinimą ir kūrybiškumą.

Bakalauro studijų programos pagrindą sudaro praktinių meninių įgūdžių lavinimas, kino, teatro ir muzikos vadybos įgūdžių kaupimas. Integruotai dėstomi vadybos teorijos ir praktikos dalykai skatina skirtingai analizuoti ir vertinti meno reiškinius ir procesus, kritiškai mąstyti ir dirbti savarankiškai bei kolektyviai. Šiomis audiovizualinio meno studijomis ugdoma erudicija, komunikaciniai, vadybiniai, strateginiai ir kiti bendrieji gebėjimai.

Į šią studijų programą priėmimas nevykdomas, kviečiame rinktis atnaujintą  Meno vadybos studijų programą.

Fakultetas: Teatro ir kino fakultetas

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis / Profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos bakalauras

Valstybinis kodas: 6121LX065

Specializacijos: Atlikėjų meno vadyba, Kino vadyba

Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba

Akredituota iki: 2020-06-30

Studijų trukmė: Nuolatinės studijos, 4 metai

Dokumentai: Informacija ruošiama

Programos apimtis kreditais: 240

Studijų programos komitetas : Meno vadybos studijų programų komitetas

Studijų programų planai : LT, EN kalbomis