Meno vadyba (nuo 2017 m.)

Tikslas: Studijų programos Meno vadyba tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos meno (atlikėjų meno ir audiovizualinio meno) vadybininkus, gebančius identifikuoti meno produkto plėtros galimybes, inicijuoti ir įgyvendinti meno vadybos projektus, vykdyti kūrybinį verslą, skatinti meno, verslo ir visuomenės komunikaciją, organizuoti kultūros ir kūrybinių industrijų veiklą, taikant vadybos ir meno krypčių žinias.

Skiriamieji bruožai: Meno vadybos bakalauro studijų programa skiriasi nuo kitų aukštųjų mokyklų siūlomų panašių studijų programų studijų dalykais (pagrindinės studijų krypties – vadybos – studijos yra praturtintos kitų studijų krypčių – muzikos, teatro ir kino – studijų dalykais), struktūra, profesinėmis kompetencijomis. Studijuojantys šioje programoje turi galimybę rinktis atlikėjų meno vadybos arba audiovizualinio meno vadybos specializaciją, orientuotą į galimybę gilinti žinias ir ugdyti gebėjimus pasirinktame meno sektoriuje.

Fakultetas: Teatro ir kino fakultetas

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis / Profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos bakalauras

Valstybinis kodas: 6121LX062

Specializacijos: Atlikėjų meno vadyba, Kino ir medijų prodiusavimas

Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba

Akredituota iki: 2022-07-03

Studijų trukmė: Nuolatinės studijos, 3,5 metų

Dokumentai: Informacija ruošiama

Programos apimtis kreditais: 210

Studijų programos komitetas : Meno vadybos studijų programos komitetas

Studijų planai : LT, EN kalbomis