Meno vadyba

Programos tikslas: Parengti aukštos kvalifikacijos meno vadybininkus, gebančius integruotai taikyti rinkodaros, finansų ir projektų valdymo principus atlikėjų meno vadybos srityje, gebančius kurti ir įgyvendinti inovatyvius meno projektus, kritiškai vertinti ir kūrybiškai spręsti meno projektų ir meno organizacijų valdymo iššūkius dinamiškoje nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje.

Skiriamieji bruožai: Meno vadybos magistrantūros studijų programa skiriasi nuo kitų aukštųjų mokyklų siūlomų panašių studijų programų studijų dalykais, struktūra, bendromis ir profesinėmis kompetencijomis. Ši studijų programa rengia specialistus, ne tik išmanančius atlikėjų meno, meno antreprenerystės, rinkodaros ir kultūros organizacijų vadybos ypatumus, tačiau ir gebančius praktiškai realizuoti kūrybinius sumanymus nuo meno projekto idėjos sukūrimo iki visiško jos įgyvendinimo.

 

Fakultetas: Teatro ir kino fakultetas

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS / PROFESINĖ KVALIFIKACIJA: Verslo vadybos magistras (iki 2017 m. Vadybos magistras)

Valstybinis kodas: 6211LX005 (iki 2017 m. 621N20035)

Specializacijos: Nėra

Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba

Akredituota iki: 2019-07-03

Studijų trukmė: Nuolatinės studijos, 1,5 metų

Dokumentai: Informacija ruošiama

Programos apimtis kreditais: 90

Studijų programos komitetas : Meno vadybos studijų programų komitetas

Studijų programų planai : LT, EN kalbomis